Kap-3

Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads. Der er ikke egentlig undervisning på sejlaftenerne, men holdene deltager i onsdagskapsejladsfeltet, hvor der er rig lejlighed til at afprøve de teknikker, der er lært på Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om onsdagen.