Kap-1

Grundlæggende undervisning i kapsejlads i spækhugger. Formålet med deltagelse er at opnå et grundlæggende kendskab til trim af båden og til kapsejladsbanen. Deltagelse kræver, at du som minimum har søfartsstyrelsens duelighedsbevis, men elever med klubbens førerbevis har fortrinsret. Undervisningen ligger om mandagen.