Klubbladet BARKASSEN

Her kan du hente alle udgaver af K.A.S. klubblad, BARKASSEN, der udkommer 7 gange om året!

Artikler og materiale til Barkassen skal indsendes til barkassen[at]kas.dk.
Fotos ønskes i så stor opløsning som muligt.
Deadline ligger ca. 3 uger før bladet udkommer. I 2017 er der følgende deadlines:
10. januar
10. februar
15. marts
10. maj
1. august
10 september
10. november
Du kan også downloade en liste med en oversigt over alle deadlines for og det forventede indhold af Barkassen i hele 2017.

BARKASSEN 2017