Navigation og søvejsregler

Undervisning i det teoretiske pensum til duelighedsprøven for fritidssejlere. Du kan læse mere om duelighedsprøven på søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk. Kurset afsluttes med en eksamen og bestået eksamen er obligatorisk for at få klubbens førerbevis. Eksamen afholdes over to dage i slutningen af marts/begyndelsen af april.
Kursusgebyret fremgår af prislisten og inkluderer eksamensafgift til søfartsstyrelsen. Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 1000 kr.).
Der tilbydes to hold med undervisning henholdsvis tirsdage og torsdage kl. 19-22.