Sommertur 2017 - ledige pladser uge 27 og 30

København d. 22.1.17

Invitation til KAS Sommertur 2017.

Turen går i år til toppen af Lillebælt via Bøgestrømmen, Smålandsfarvandet og Sydfynske øhav.

Flåden afgår fra Svanemøllen lørdag d. 1.7.17. kl. 1200 og vi sejler i ugerne 27-30.

Hjemkomst lørdag d. 29.7.

Flåden består af gaffelriggerne fra Sundet og KAS. Derudover håber vi at få deltagelse af private både fra begge klubber.

Desuden bliver sejlklubben Frem og Yachtklubben Furesøen inviteret. På Furesøen sejler Fur 1, der oprindeligt er fra Frem, hvor den hed Frem 2. Det kunne være morsomt, hvis de havde lyst at deltage.

Frem til afgang vil der komme indlæg i bladet og på hjemmesiden.

Det er stadig muligt at tilmelde sig i uge 27 og 30. Tilmelding her

Spørgsmål kan sendes til sommertur@kas.dk


Rotræning Havnehygge

En sommertur i KAS forløber nogenlunde sådan:

  • * På fællesmødet (midt juni) aftaler besætningerne indbyrdes, hvad der medbringes i bådene til hele turen.
  • * En uge starter lørdag kl. 12, hvor båden og indhold overdrages til den nye besætning. Første uge starter fra Svanemøllehavnen.
  • * Flåden sejler samlet. Der er skippermøde hver dag kl. 0900, hvor næste mål og afgang besluttes.
  • * Torsdag meldes hjem til næste hold, hvor næste skiftehavn er.
  • * Vi forsøger at spise nogenlunde samlet.
  • * Fredag er der fest, hvor vi alle laver mad og spiser sammen.
  • * Udover bådlejen på 350kr er der normalt udgifter til hver person på 1000-1500kr til mad, drikke og havnepenge. Hver båd har sit eget budget.
  • * Ud- og hjemtransport er for egen regning. Flere arrangerer fælleskørsel i lejet bil og deler udgifterne.

Turen byder i år på kortere dagsejladser i gammelkendt farvand. Der er små hyggelige havne fra Bøgeskoven i Køge bugt gennem Bøgestrømmen til Nyord og Stege. Vordingborg og Gåbense i Storstrømmen inden vi når ud i Smålandsfarvandet med Femø, Fejø og Vejrø. Evt. Omø inden vi skal til Langeland og Rudkøbing. Dernæst venter det Sydfynske Øhav, inden vi slutter af i Lillebælt. Masser af navigation og snævre strømfyldte farvande. Det kan kun blive godt.

Efterhånden som tilmeldingerne vælter ind sætter jeg besætningerne. Det er mit ansvar, at besætningen samlet set er tilstrækkelig erfaren.

Er der nogen, der gerne vil sejle sammen, tager jeg hensyn til det. Skriv det i kommentarfeltet i tilmeldingen.

Sidste år var vi tæt på kun at sejle med 2 gaffelriggere i stedet for 3. Det skyldtes nogle sene afbud.

Jeg vil gerne bede om, at jeg kan regne med jeres tilmeldinger.

På sommertursudvalgets vegne.
Jesper

Fuld gas Danmark fra vandet