Strandvænget lukket for biltrafik indtil 19. november

Strandvænget bliver totalt afspærret for biltrafik forbi Svanemøllehavnen
fra fredag aften 
d. 22. september til søndag d. 19. november 2017.
Cyklister og fodgængere kan fortsat passere.

I forbindelse med at tilslutningsanlægget til den nye Nordhavnsvej skal gøres færdigt, er det nødvendigt at afspærre Strandvænget i otte uger hen over efteråret. Imens bliver Århusgade midlertidigt genåbnet for at give bilisterne en alternativ kørselsrute.

Strandvænget bliver spærret for gennemkørende biltrafik på strækningen mellem roklubberne og Svaneknoppen fra fredag aften d. 22. september til søndag d. 19. november. Strandvænget er en del af Ring 2, og mange bilister kører dagligt denne vej til og fra Nordhavn, så det kan ikke undgås, at afspærringen vil påvirke den øvrige trafik på Østerbro.

Efter de otte ugers afspærring af Strandvænget bliver Århusgade igen lukket for biltrafik. Til gengæld bliver der åbnet for bilkørsel ad den nye del af Strandvænget, som løber oven på Nordhavnsvej-tunnelen og fører op til Strandvejen/Østerbrogade, og et par uger senere bliver Strandpromenaden også genåbnet for biltrafik.

Den fulde tekst og et oversigtskort kan ses i brevet fra Nodhavnsvejprojektet

Der er mere information på projektets hjemmeside