Kursus i brandbekæmpelse og søsikkerhed

Kurset indeholder følgende emner:

• Demonstration af redningsudstyr herunder oppustelig redningsflåde og redningsveste (inkl. vedligehold).
• Elektronisk nødkaldeudstyr.
• Brandteori om brand i: gasser, væsker, træ, glasfiber, hynder, malinger osv, samt forhold i lukkede rum.
• Slukningsmidler: pulver, tæpper, CO2, mv.
• Brandsikkerhed ved indenbordsmotorer, hvad skal man være opmærksom på og hvilke forbehold kan man tage for at undgå ulykker?
• Gas om bord – installationer, krav og kontrol.
• Batterier og knaldgasser (brint). Hvad er farligt og hvad skal kontrolleres – forholdsregler? Og hvad med vedligeholdelsesfri batterier?
• Brandslukning med praktisk øvelse med pulver, CO2 og tæppe.

Vi tilbyder kurset til alle klubbens medlemmer. Kurset er bygget op, så det er adgangsgivende ved eksamen for yachtskipper af tredje grad og disse vil få første prioritet, hvis holdene bliver overfyldte.

Undervisere:
• Peer Harpsøe fra Hovedstadens Beredskab: Brandteori og praksis.
• Hans H. Hansen og Morten Ingerslev: Redningsudstyr

Kurset forløber over en aften og udbydes på 4 datoer i februar, 2018: 19., 21., 26. og 28. februar. Alle kurserne starter kl 18:00 og slutter ca. 21:30, afhængigt af vejrforholdene.

Pris: 370,- kr. pr. deltager

Tilmelding på dette  link 
Tilmeldingsfrist den 20. januar

Af Allan Reinert, Peer Harpsøe, Hans H. Hansen og Morten Ingerslev