K.A.S. Sejlerskole er certificeret af Dansk Sejlunion

Certificeringen gælder nedenstående punkter

Politik for uddannelse af sejlerskolens elever

Det er en del af Kjøbenhavns Amatør-Sejlklubs formålsparagraf at tilbyde medlemmerne undervisning i sejlads, såvel i praksis som i teori. Krav til, og plan for, elevuddannelsen er beskrevet i Reglement for K.A.S. sejlerskole og i K.A.S. Lærebog i Praktisk Sejlads.

Uddannelsesplanen

En punktvis gennemgang af pensum er givet i Undervisningsplan for sejlerskolen. Pensum for uddannelsen er givet ved K.A.S. Lærebog i Praktisk Sejlads, Duelighedsbogen og Internationale søvejsregler. Endvidere beskrives sejlerskolens prøver i følgende pjecer: Pjece om førerprøve, Pjece om teoretisk prøve

Sejlerskolens sikkerhedspolitik og plan

Sejlerskolens sikkerhedspolitik beskriver hensigter og mål med hensyn til sikkerhed til søs og på land. Hvordan man i praksis forholder sig til sikkerhed omkring sejlads og undervisning er beskrevet i sejlerskolens sikkerhedsplan, K.A.S. Lærebog i Praktisk Sejlads og Reglement for K.A.S. sejlerskole.

Handlingsplan for elevers fortsatte tilknytning

Reglement for K.A.S. sejlerskole beskriver hvilke muligheder man har for videreuddannelse efter sejlerskolens 2-årige grunduddannelse og bestået førerprøve.

Politik for uddannelse af sejlerskolens lærere

Reglement for K.A.S. sejlerskole beskriver baggrunden for, og hensigten med, uddannelsen af sejlerskolens lærere.

Uddannelsesplan for lærere

Reglement for K.A.S. sejlerskole beskriver sejlerskolens uddannelser og krav til lærerne. Undervisningsplan for sejlerskolen, K.A.S. Lærebog i Praktisk Sejlads indeholder det pensum som lærerne skal kunne uddanne eleverne efter. Endvidere får lærerne en fortsat efteruddannelse ved obligatorisk deltagelse i sejlerskolens lærerseminarier. Ved lærerseminarierne sker der en erfaringsudveksling og evaluering af sejlerskolen ofte i forbindelse med fastsatte dagsordenspunkter fra undervisningen. En del af lærerseminarerne foregår i sejlerskolens både for at sikre egentlig praktisk læring.

Plan for vedligeholdelse af skolebåde

Skolebådene vedligeholdes af eleverne jf. Reglement for K.A.S. sejlerskole, som en del af elevernes uddannelse.