Kulplads optagningsliste 2022-09-22

Kulpladsen-aktiviteter

Kulpladsen er Svanemølleværkets gamle Kulplads. Den er i dag fyldt op med flyveaske og dækket af et lag stabil grus. Pladsen bruges til vinterplads for både som ikke kan komme op i beddingen til Gammel Plads. Pladsen er 40 x 65 meter stor og tilbyder vinterbådene 27 skure til opbevaring. Der er adgang til vand og strøm. Sejlklubben har depot med slibemaskine og støvsuger på pladsen. Miljøstationen er placeret umiddelbart ved siden af indgangen.

Kalender

Optagning lørdag - søndag d. 29. - 30. oktober 2022

Optagningsliste med tider: Kulpladsen - optagning 2022.pdf

Placering af både iht listen