Udskiftningen af låsene i klubhuset samt på gammel plads er nu igang

Kære medlemmer

Bagger låse er idag gået igang med udskiftningen af alle låse, i klubhuset og på bådpladsen, som anvender klubbens nøglesystem.
Medlemmers egne hængelåse røres der naturligvis ikke ved.

Alle låsene forventets at blive skiftet i indeværende uge (29) men måske kommer vi lidt ind i uge 30 også.
Bagger stiller med 3 mand. Jeg tog dem med ned på havnekontoret idag Mandag og introducerede dem, så havnens personale ved, at de er der.

Vi har aftalt, at de starter med Hovedøren, opdateringspunktet, kontoret samt depotet.

Derefter tager de alle indvendige/udvendige døre og skabe, men gemmer følgende 3 yderdøre til sidst:
De 2 døre på terrassen (Jomsborg samt restauranten) samt yderdøren ved protokolrummet.
På bådpladsen tager de smedejernslågen som det sidste.

Jeg har givet dem lov til at benytte det tomme Kiosklokale til opbevaring af værktøj samt som opholdsrum imens arbejdet pågår (dvs uden ud).
Dermed slipper de for at benytte kontoret.

På vegne af bestyrelsen
Jon Bundesen, Fmd