Klubhusets fremtid - spørgeskemaundersøgelse

I forbindelse med at både kiosken og Strandberg er fraflyttet klubhuset er det på tide at gentænke hvordan klubhuset skal bruges af medlemmerne. Derfor har vi nedsat et udvalg i bestyrelsen som kigger på hvilke muligheder der er. 

I udvalget er der blevet udarbejdet et spørgeskema som vi rigtig gerne vil have jer til at svare på. 

Du finder spørgeskemaet her!