Kursus i skibsmotorlære

Undervisningen forbereder til duelighedsprøve i motorpasning for fritidssejlere.

Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 450 kr.). Eksamen afholdes af godkendt udbyder og koster et gebyr, der forventes at ligge på ca. 500 kr. samt udgift til en syns- og høreprøveattest (ca. 625 kr.).

Kurset starter midt i oktober (uge 43) og løber over 4 uger med undervisning tirsdage kl. 19-21.45 samt en søndag i samme periode.