Kursus i skibsmotorlære

Undervisningen forbereder til duelighedsprøve i motorpasning for fritidssejlere.

Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 450 kr.). Eksamen afholdes af godkendt udbyder og koster et gebyr, der forventes at ligge på ca. 500 kr. samt udgift til en syns- og høreprøveattest (ca. 625 kr.).

Det er pt. uafklaret om kurset tilbydes i vinteren 2021-2022.
I 2020-2021 startede kurset midt i oktober og løb over 4 uger med undervisning på forskellige ugedage, fortrinsvis tirsdage kl. 19-21.45. Hvis kurset afholdes i vinteren 2021-2022 forventes omfanget at være tilsvarende.