Weekendture

Weekendture er sejladser arrangeret af Aktivitetsudvalget eller Skoleudvalget, for at skolens elever kan komme ud på længere ture i klubbens skolebåde, opleve andre farvande end ”kravlegården”, samt få mulighed for natsejladser. Sejlerskolens elever skal have mindst én natsejlads pr. sæson. Der arrangeres fire weekendture i løbet af sæsonen. Datoerne fremgår af kalenderen her på hjemmesiden og på opslag i klubben.

 

Weekendture i 2021 

Sejlerskolens sommersæson 2021 står for døren, og det betyder, at det igen er tid til weekendture, natsejlads og hyggelige dage på vandet. I år kan du blandt andet se frem til natnavigation med Svanemøllekredsens klubber, træbådskapsejlads til Helsingør og Høsttræffet for at nævne et par stykker. Alle er velkomne på turene, der er en oplagt mulighed for at komme på natsejllads og sejle med andre end sit faste hold.  

Weekendturene er en god mulighed for sejlerskolens elever til at komme på vandet og få erfaring ved roret, øvet sejlføring og prøvet det, som man lærer på sejlaftenerne, af i andre omgivelser. Det er også her, hvor nybagte førere kan få finpudset deres færdigheder som skipper. Vi vil derfor også opfordre alle med klubbens førerbevis til at melde sig som skippere. 

Turenes indhold er forskellige fra gang til gang. De fleste starter fredag aften, hvor man mødes på havnen på et tidspunkt aftalt med bådens skipper og gør klar til natsejllads. Når båden er rigget til og gjort turklar, sejles der natsejllads til en fremmed havn, der anduves næste morgen. Lørdag aften er der ofte arrangeret fællesspisning, fest og underholdning. Søndag sejler man hjem igen og er typisk i havn ud på eftermiddagen, hvorefter båden rigges af og rengøres, så den er klar til skolesejllads om mandagen. 

Prisen for at deltage på en weekendtur er 100 kr. pr. person i bådleje. Hertil kommer der havnepenge og proviant, som hver besætning koordinerer og afregner internt. 

K.A.S.-træf
På grund af de gældende corona-restriktioner er det desværre tvivlsomt, om K.A.S.-træffet er muligt i år. Derfor arrangerer sejlerskolen i stedet en tur i weekenden den 28.-30. maj., såfremt restriktionerne tillader det. Turens destination vil afhænge af vind, vejr og de gældende restriktioner.

K.A.S. skoleweekendtur
Næste weekendtur er den årlige skoleweekendtur, der i år ligger i weekenden den 18.-20. juni. Ved en almindelig skoleweekendtur er destinationen ikke kendt på forhånd. Det vil være op til deltagerne og vinden at afgøre, hvor der sejles hen. 

Kapsejladsen Øresund på langs
K.A.S. stiller igen i år til start med klubbens gaffelriggere i Øresund på langs, der er Danmarks største kapsejlads for træbyggede sejlførende fartøjer. Kapsejladsen finder i år sted lørdag den 7. august. Starten går ud for Tuborg Havn med mållinje syd for Helsingør. Der er ikke natsejllads på turen, men til gengæld er der to gode sejldage, en fantastisk stemning og ikke mindst festmiddag og præmieoverrækkelse i de gamle værftshaller i Helsingør.

Svanemøllekredsens fælles skoleweekendtur

Den 13.-15. august kommer den næste tur, der som navnet antyder arrangeres i fællesskab med de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen. Natsejladsen på denne tur er med indbygget praktisk navigationsøvelse, og destinationen kendes først, når opgaven er løst. Lørdag aften er der arrangeret middag og fest sammen med de andre sejlerskoler.

Høsttræf
I weekenden den 27.-29. august afholdes klubbens Høsttræf. Her sejler skolebådene i selskab med masser af private K.A.S.-både. For sejlerskolen starter turen med natsejlads fredag aften og den indeholder både kapsejlads om Puks mindepokal med start lørdag morgen og som regel fælles grill lørdag aften, hvor man selv medbringer maden. Læs mere Høsttræffet i nyhedsbrevet eller på klubbens hjemmeside, når vi nærmer os slutningen af august.

Tilmelding og afbud
Tilmeldingslisterne hænges op i protokolrummet i forbindelse med sejlerskolens opstart, så kom bare ned og skriv dig på.
Hvis du har tilmeldt dig weekendtur eller skrevet dig på ventelisten og ikke har mulighed for at deltage, er det vigtigt, at du sletter dig fra listen, så en anden får muligheden for at komme med på tur.
Af hensyn til planlægningen og indkøb er tilmeldingen bindende fra otte dage før turens start, det vil sige torsdagen i ugen før weekendturen.
Hvis du melder afbud efter denne dag, vil du stadig skulle betale din andel af turen, selvom du ikke deltager. Ved afbud i ugen op til turen skal både skipper og skoleudvalget kontaktes, da et afbud kan betyde ændringer for hele båden.

Har du spørgsmål vedrørende sejlads i skolebådene på weekendturene, kan du kontakte Jacob Herman Olesen (jolesen88@gmail.com) eller Mads Jørgensen (mads-r-joergensen@hotmail.com). 
Tag med på vores skoleweekendture og vær med til at gøre dem til gode oplevelser med en masse timer på vandet.
Med ønske om god vind, sjov, hygge og spændende weekendture.

Signe, Jacob og Mads
Skoleudvalget