Weekendture

Weekendture er sejladser arrangeret af Aktivitetsudvalget eller Skoleudvalget, for at skolens elever kan komme ud på længere ture i klubbens skolebåde, opleve andre farvande end ”kravlegården”, samt få mulighed for natsejladser. Sejlerskolens elever skal have mindst én natsejlads pr. sæson. Der arrangeres fire weekendture i løbet af sæsonen. Datoerne fremgår af kalenderen her på hjemmesiden og på opslag i klubben.

 

Weekendturene starter fredag aften efter undervisningen. Når båden er rigget til og bagage og grej er stuvet, sejles natsejlads til en fremmed havn. Søndag sejler man hjem og er typisk i havn sent på eftermiddagen.

 Prisen for at deltage på en weekendtur er 100 kr. pr. person i bådleje. Hertil kommer udgifter til den almindelige forplejning samt eventuelt et beløb for arrangementet lørdag aften.

Føreren / Skipperen på hver båd står for uddelegering af indkøb og sikrer, at båden har det nødvendige udstyr med.

 Hvordan kommer du med på en weekendtur?

 I klubben hænger der et opslag med information om og tilmelding til turene.

Du tilmelder dig ved at skrive dig på en ledig plads på listen. Du skal skrive navn, medlemsnummer, telefonnummer, e-mail og sejlererfaringer (man kan kun skrive sig på som skipper, hvis man har klubbens førerbevis).

Fordeling af pladser vil ske efter først-til-mølle princippet.

 Af hensyn til planlægningen og indkøb er tilmeldingen bindende fra 8 dage før turens start, det vil sige torsdag aften i ugen inden weekendturen.

 Hvis du efter denne dag af tvingende omstændigheder bliver nødt til at melde fra, skal skipperen altid kontaktes, da et afbud kan betyde ændringer for hele båden, og måske for andre besætninger. Ved afbud i ugen op til turen skal du betale for bådleje, selv om du ikke deltager.

 Hvad skal jeg have med på en weekendtur?

 Skipper på båden vil kontakte besætningen for at aftale, hvem der køber madvarer og andre fælles fornødenheder til turen.

Skipper vil desuden planlægge, hvem der medbringer hvad af fælles udstyr som søkort, kikkert, kabys-grej (køkkenudstyr) mv.

Du skal selv sørge for personligt udstyr som redningsvest, liggeunderlag, sovepose, skiftetøj og toiletartikler.

 Der arrangeres 4 weekendture i løbet af sæsonen

 Hver tur har sit eget særpræg:

 Årets første weekendtur er som regel K.A.S. – Træffet, hvor der også deltager mange private både. Aktivitetsudvalget arrangerer. Der er normalt fest lørdag aften.

 Svanemøllekredsens fællesweekendtur arrangeres i fællesskab med de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen. Natsejladsen på denne tur er med indbygget praktisk navigationsøvelse. Lørdag aften arrangeres middag og fest. 

 Høsttræf ligger normalt i den sidste weekend i august. Her sejler vi i selskab med mange private både, og turen arrangeres af Aktivitetsudvalget og indeholder både kapsejlads (om Puk’s mindepokal) med start lørdag morgen og fest lørdag aften.

 Den fjerde weekendtur er uden forudbestemt destination og uden forud arrangeret fest. Du har derfor mulighed for selv at komme med ønsker til, hvor I skal sejle hen, og hvordan turen i det hele taget afvikles.

 Hvornår turene ligger varierer fra år til år, men normalt er der to ture før sommerpausen og to ture efter. Se datoerne på opslaget eller i kalenderen.

 

Skoleudvalget

v/Marie-Louise Krawack og Johnny Aa. Jørgensen