VHF/SRC-kursus

For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret samt have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. På dette kursus gennemgås procedurerne for kommunikation med maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC, EPIRB og SART. Du kan læse mere om radio i fritidsfartøjer på søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk. Eksamen afholdes af søfartsstyrelsen. Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 350 kr.) og eksamensafgift (503 kr. i 2017). Undervisning onsdage kl. 19-22. Kurset løber til midt i december.