Yachtskipper af 1. grad (Y1)

K.A.S. tilbyder undervisning/studiekreds til Yachtskipper af 1. grad. Du kan læse mere om Yachtskipper af 1. grad på søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk.
I K.A.S. har vi et netværk af erfarne langturssejlere og dygtige undervisere, som har planlagt at komme og undervise nogle aftener i Y1-forløbet i astronomisk navigation, storcirkelsejlads, tidevand, opgaveskrivning, etc. Andre står klar til at bidrage med viden og erfaringer. Det er dog primært en studiekreds og deltagerne forventes på skift at fremlægge oplæg om de relevante emner og lave en del hjemmearbejde. Eksamen afholdes af søfartsstyrelsen. For at gå til eksamen i Y1 skal Y3-eksamen være bestået. Ud over gebyret for deltagelse i studiekredsen, skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 3.000-4.000 kr.), udgifter til kursus i udvidet førstehjælp mv. samt eksamensafgift (875 kr. i 2017).
Studiekredsen mødes onsdage kl. 19-22.

Se mere i K.A.S.-flyeren her: