Bådejermøde onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19-21

Onsdag den 8. marts 2023 afholdes der bådejermøde. 
Mødet afholdes i klubbens restaurantlokale kl. 19-21 
 
Dagsorden er følgende:
1. Velkomst
2. Orientering omkring Gl. Plads (herunder søsætningen)
3. Orientering omkring Kulpladsen (herunder søsætningen)
4. Erstatning for Kulpladsen 2024+
5. Orientering fra Havnen
6. Systemstativer i Svanemøllehavnen
7. Projekter på bådpladsen
8. Ideer og ønsker
9. Eventuelt
----------------------------
 
 
Media: