Om bådpladsen - nyt bådpladsreglement d. 24. september 2022

Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som wc, "Oasen" (frokostlokale, værksteder mv). Bådpladsudvalget arbejder til stadighed på at forbedre pladsen med endnu bedre og flere tilbud.

Det er selvfølgelig nødvendigt med nogle regler for at få et så stort apparat til at fungere uden sammenstød. Følg derfor reglerne, når du anvender vores bådpladser. De forskellige bestemmelser er faktisk meget fornuftige.

Læs mere i "Reglement for K.A.S.s bådpladser" (Godkendt af bestyrelsen d. 12. september 2022).

Alt hvad der vedrører havnepladser tager Svanemøllehavnen A/S sig af.

Hvis man ønsker sin båd på land for vinteren fremsendes anmodning til
baadplads@kas.dk senest 1. august.

Bådpladsudvalget afholder 1-2 gange om året bådejermøde hvor der bliver orienteret om hvad der sker omkring klubbens bådpladser og hvor brugerne af bådpladserne har mulighed for at stille spørgsmål eller komme med forslag til udvalget.

Referatet fra de seneste bådejermøder kan hentes herunder