Se Søulkenes redningsaktion

Se og læs om dramatikken på en onsdags sejlads sidst i august på Øresund

Se video fra dem dramatiske redningsaktion på Sundet optaget af Jørgen Schou Rasmussen

Søulke i redningsaktion

Onsdag den 27. august var Søulkene ude at sejle - som vi plejer, men denne onsdag blev anderledes. Jeg (Jørgen Schou Rasmussen, ref.) var gast på Freja med Torben Molbech som bådfører. Ved 11-tiden lå vi ret nord for Middelgrundsfortet, sammen med Ydun og Sigyn. Vinden var ret svag fra NV og der var god sigt.

Mads (Jørgen Hofmann-Madsen) har bemærket en svensk motorbåd som længe har cirklet rundt, som om de ledte efter noget, måske mand over bord. Torben Molbech rettede derfor straks kursen mod motorbåden for evt. at hjælpe.

Da vi kom tæt på, kunne vi tydeligt se rorsmanden ligge tilbagelænet, lidt ud over kockpitkarmen med risiko for at falde i vandet. Manden virkede blålig i hovedet og så syg eller bevidstløs ud. Han rørte dog på sig, men var umulig at få kontakt med. Vi kunne ikke komme tættere på uden at blive påsejlet, med den risiko det ville indebære. Vi anslå bådens fart til ca. 6 knob. Klubbens to andre gaffelriggere kredsede fortsat rundt i nærheden for evt. at hjælpe. Hændelsen foregik i området tæt ved midtfarvandsbøjen, hvorfor motorbåden var til gene for skibstrafikken.

Kl. 11:35 ringede jeg til alarmcentralen 112 og fik omgående kontakt. Efter at have forklaret situationen blev jeg hurtigt viderestillet til SOK, som skulle have situationen genfortalt. Vi anbefalede en helikopter, idet det var usikkert om vi kunne få fat i sejleren hurtigt nok, hvis han faldt over bord. Han bar ikke redningsvest.

Ca. 5 min senere kontaktede også Ydun SOK og fik at vide, at der allerede var slået alarm. Der var i Ydun stor diskussion om man skulle prøve at komme tæt på, for om muligt at sætte en sætte en mand ombord, men skipper (Jan Mørk) sagde klart nej. Uden motor ville det være meget risikabelt.

Sigyn, der lå lidt på afstand, kontaktede via mobilen Jørgen, for at høre hvad de kunne se, og fik at vide, at SOK var blevet kontaktet. Sigyn blev derfor nærheden og fulgte udviklingen.

Efter 15-20 min. kredsen rundt i nærheden af svenskeren, så vi helikopteren komme og placere sig ca. 20 meter oppe og 50 meter ved siden af svenskeren, for at samle op hvis han faldt overbord. Motorbåden havde mast på, hvorfor helikopteren ikke kunne fire en mand ned. Få minutter senere så vi redningsbåden fra Dragør komme mod os – hurtigt!

Efter nogle dygtige manøvrer placerede de redningsbåden ved siden af den stadig roterende motorbåd og en mand sprang om bord. Vi kunne se redderen hjælpe den syge sejler oprejst, og fik ham ned i kahytten. Herefter sejlede motorbåden mod Dragør og redningsbåden fulgte bag efter. Helikopteren forlod også stedet.

Lidt senere blev jeg ringet op af SOK som takkede for vores indsats og fortalte vi havde handlet helt efter bogen. Jeg spurgte til patienten, var han syg eller måske død. FULD – lød svaret. Igen lidt senere blev jeg ringet op af politiet som ville have genfortalt hændelsen. Også herfra fik vi ros, men det fik svenskeren ikke!

Vi sejlede – lidt påvirkede af situationen - direkte hjem og drøftede dagen over kaffen.

Jørgen Schou Rasmussen