Søulke

Søulkene er K.A.S.'s senior afdeling

Søulkene - formålsparagraf:

Søulkene er en klub under Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, Svanemøllehavnen for klubbens seniorer.

Søulkene blev etableret i 1988.

Du kan blive medlem, når du er fyldt 60 år og har været medlem af K.A.S. i 5 år.

Formålet med Søulkene er at opretholde kammeratskabet mellem klubbens ældre medlemmer.

Hver onsdag i sejlsæsonen sejles med de gamle smukke gaffelriggere.

I vintersæsonen arrangeres et månedligt arrangement med ledsagere med en efterfølgende frokost.