Navigation og søvejsregler

Undervisning i det teoretiske pensum til duelighedsprøven for fritidssejlere. Du kan læse mere om duelighedsprøven på Dansk Sejlunions hjemmeside https://dansksejlunion.dk. Kurset afsluttes med en eksamen, og bestået eksamen er obligatorisk for at få klubbens førerbevis. Eksamen består af en online prøve samt en mundtlig eksamen i slutningen af marts/begyndelsen af april.
Kursusgebyret fremgår af prislisten. Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til eksamensafgift til Dansk Sejlunion (100 kr.) samt undervisningsmaterialer (ca. 1000 kr.).
Der tilbydes to hold med undervisning henholdsvis tirsdage og torsdage kl. 19-22.
Undervisningen starter i slutningen af oktober (uge 43) og kurset varer indtil eksamen i slutningen af marts/begyndelsen af april.