Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub kontortid onsdag 16 - 19 hele året

Kontakt information

K.A.S. er en stor klub, der drives i fællesskab af engagerede medlemmer i klubbens mange udvalg. Hvem du skal kontakte afhænger af, hvad dit spørgsmål drejer sig om. I langt de fleste tilfælde er det medlemmer af klubben, der vil besvare dit spørgsmål i deres fritid, så det kan være, at der går et par dage, inden du får et svar.

Indmeldelse
Du kan anmode om at blive medlem af Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub ved at udfylde indmeldelsesblanketten her på hjemmesiden.

Kontoret
Kontoret har åbent for personlig og telefonisk henvendelse onsdag i tidsrummet kl. 16.00-19.00. Kontorets telefonnummer er 3920 7172.

Lukkedage annonceres som nyhed på forsiden af hjemmesiden.

Bådpladsen og bådopbevaring på land
Spørgsmål angående klubbens landplads og vinteropbevaring af både sendes baadplads@kas.dk. Vil du have din båd på land for vinteren, skal du udfylde Skemaet for optagning af båd og sende det til bådpladsudvalget på baadplads@kas.dk.

Havneplads
Medlemmer af klubben kan ansøge om havneplads i Svanemøllehavnen. Ønsker du at blive optaget på ventelisen, skal du udfylde skemaet om optagelse på venteliste, der findes på havnens hjemmeside. Herefter sender du din ansøgning til kontor@kas.dk, der påtegner den, og sender den videre til havnekontoret. Du kan også aflevere blanketten på kontoret i dets åbningstid.

Leje af klubbens lokaler
Klubbens medlemmer kan leje klubbens restaurantlokale samt klublokalet Jomsborg til private arrangementer så som runde fødselsdage, konfirmationer, barnedåb eller andre forsamlinger. Dette kan du læse mere om ved at logge ind på hjemmesiden og gå til siden om Leje af Jomsborg eller Restauranten under Klubliv.

Sejlerskolen
Har du spørgsmål til Sejlerskolen og dens tilbud, kan du kontakte Skoleudvalget på skole@kas.dk. Du kan læse mere om Sejlerskolens uddannelsestilbud her på hjemmesiden.

KAS Racing
Har du spørgsmål om mulighederne for at sejle kapsejlads i K.A.S., kan du kontakte KAS Racing på kapsejlads@kas.dk. Du kan læse mere om KAS Racing her på hjemmesiden.

Spørgsmål relateret til kontingent og medlemsstatus
Har du spørgsmål relateret til din kontingentbetaling eller medlemsstatus, kan du kontakte klubbens kasserer på kasserer@kas.dk.

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
Strandvænget 43
2100 København Ø
CVR: 21415812

Telefon - 3920 7172
E-mail - kas@kas.dk