Kollision af klubbåd

Har du været i kollision med en anden båd, eller har du haft en uheldig indsejling? Læs mere her om hvad du skal gøre:

Ved kollision med anden båd:

  1. Bring båden til standsning et sikkert sted og tjek at besætning er i god behold fysisk og mentalt. 
  2. Tag en snak med den anden bådejer om hændelsen. Få deres kontaktoplysninger og giv dernæst kontaktoplysningerne til fartøjschefen (se Kontakt liste (kræver login)).  Er bådejer ikke til stede (f.eks. med kollision af fortøjet båd), bedes du kontakte havnekontoret for at få kontaktoplysninger til bådejer (se Svanemøllehavnens hjemmeside for kontaktoplysninger).
  3. Kig på skaderne på egen båd samt modpartens båd. Tag billeder af begge både og få  gerne bådejerens udlæg af hændelsen.
  4. Tag en snak med din besætning om hændelsen. Lad hver person fortælle deres udlæg af historien. Skriv ned hvad der skete og hvad i kunne have gjort for at undgå kollisionen. 
  5. Send en mail til fartøjschefen med kontaktoplysninger til bådejeren, en detaljeret beskrivelse af hændelsen (gerne med tegning af forløbet), hvad i kunne have gjort for at undgå det, og hvad i har lært af oplevelsen.

 

Ved kollision med havnemole/uheldig indsejling med skade på båden:

  1. Bring båden til standsning et sikkert sted og tjek at besætning er i god behold fysisk og mentalt.
  2. Kig på skaderne på egen båd. Tag gerne billeder. 
  3. Tag en snak med din besætning om hændelsen. Lad hver person fortælle deres udlæg af historien. Skriv ned hvad der skete og hvad i kunne have gjort for at undgå hændelsen. 
  4. Send en mail til fartøjschefen med detaljeret beskrivelse af hændelsen, hvad i kunne have gjort for at undgå det, og hvad i har lært af oplevelsen.

 

Husk at selv den bedste kan begå fejl. Det vigtigste er at vi lærer af dem.