Gamle Freja

(Du kan følge projektet nærmere på Gamle Frejas hjemmeside)

Fra klubbens bestyrelses side, er der sagt god for, at renoveringen af den oprindelige Freja gaffelrigger fra 1914 kan begynde. Frejagruppen har lagt et budget og en plan for restaureringen, som kommer til at strække sig over to år.

Vi er lige nu 14 aktive i Frejagruppen, men vi vil rigtig gerne have flere med. Der er nemlig rigeligt at lave på båden, som til gengæld vil være et stort aktiv for klubben. Derudover giver det mulighed for at komme helt tæt på arbejdet med gamle både og lære en masse om bådarbejde fra nogle af klubbens mest erfarne.

Planen er først at rense båden indvendig og udendig for al maling, lak og kalfatring, så vi kan komme til at vurdere træets tilstand og bringe eventuelle skader frem i lyset. Derefter skal trækølen luses et par steder, dødtræ skal udskiftes og nye skørnagler skal monteres.

Kølen og alle rundholter blev i sin tid overført til den nye Freja, og der får de lov til at blive. Det betyder, at der skal fremstilles en støbemodel og støbes en ny ballastkøl til Gamle Freja. Til forskel fra klubbens øvrige gaffelriggere vil vi gerne undgå løsjern i bunden af båden, så planen er at fremstille kølen af bly, så det ikke bliver nødvendigt.

Når kølen er på plads, skal stævne, knæ og bundstokke spændes op med nye kølbolte. Så kommer turen til spanter og svøb, og beklædningen skal eftergås og nogle af bordene skal udskiftes. Dørk, hylder og køjer skal fremstilles og agterrummet skal også renoveres. Dækket er til gengæld fint og udover udskiftning af et par dækslister, skal det blot vedligeholdes.

Til slut skal der fremstilles rundholdter - mast, bom, gaffel, stage, etc. skal fremstilles. Og heldigvis har vi et dygtigt tovværksteam, der vil fremstille den stående og løbende rig.

Det lyder jo let nok

Ja, det er bare med at gå i gang! Men vi vil rigtig gerne have flere med. Arbejdet bliver spændende, og du får stor indsigt i håndværket med bådbygning. Samtidig får du mulighed for at være med til at sætte et aftryk til kommende generationer i Kjøbenhavns Amatørsejlklub.

Projektet er stort og kræver meget arbejde. Til gengæld vil det tilføre K.A.S. stor værdi - både praktisk og historisk.

Vi får en næsten ny gaffelrigger. Det giver klubben en større fleksibilitet med hensyn til antallet af elever, udlejning, weekendture og når der fra tid til anden kommer større skader på bådene.

Ulemperne er til gengæld en ventetid på de to år renoveringen vil tage og et budget på 220.000kr.

Vi har brug for hjælp på mange planer.

Dels viden og håndværk. Dels styring og administration. Dels formidling og entusiasme. 

Har du lyst til at sætte dit aftryk i K.A.S.-historien?

Så kontakt Jesper Simonsen på j.e.m@webspeed.dk - vi vil meget gerne have dig med i gruppen.

Gruppen er lige nu:

- Jesper Simonsen, Erik Skovgaard, Svend Allan Olsen, Henrik Effersøe, Jesper Bytorp, Klaus Svarre, Thomas Trolding Madsen, Christoffer Lach, Karsten Hansen, Lars Henrik Nielsen, Gijsbert Dirks, Jørgen Sølling, Andreas Agerlund Petersen og Svend Bie.

Kommentarer

12217s billede

Arbejdet med at afrense, fjerne træ og vurdere Gamle Frejas tilstand og de nødvendige reparationer skrider fremad.

- Det meste af bagbord fribord er renset for maling
- Vi er begyndt at fjerne meget, meget gammel maling indvendig
- 3 bord er fjernet. Flere følger.
- Hele skandækslisten er væk.
- En fjerdedel af fenderlisten er afmonteret. Resten følger. Vi prøver at bevare de agterste stykker fenderliste, da det er svært at bøje.

Jesper Simonsen har dannet sig et overblik over, hvad der skal udskiftes på Gamle Freja i denne omgang.

- Pt 6 planker på styrbordsside. Der kan komme mere, når malingen er renset af. Bagbordsside ser lige nu pænere ud, men for at være sikker på at købe nok, regner jeg med samme mængde der.
- Agterstævnen udskiftes. Den nye lamineres efter den gamle.
- Muligvis udskiftes agterbjørnen.
- Mindst en bundstok udskiftes.
- En del spanter og svøb udskiftes eller laskes.
- Dødtræ for og agter udskiftes.
- Malingen dækker det meste både ind- og udvendigt, så der kan godt dukker spændende ting frem undervejsSmiley

Udover afrensning af maling, fjernelse af bord og lister, begynder vi at samle materialer til renoveringen. Der er lavet beregninger over lærk og eg, som Jesper taler med Kagerup savværk om. Vi håber, at nå at udvælge træet, få det skåret op snarest og få det leveret så snart bådpladsen er fremkommelig. Så burde vi kunne forberede laminering og tilpasning herover sommeren.

Klædningen er for det meste spigret med galvaniserede spir. Det ser ikke så godt ud. Derfor fjerner vi spigrene, hvor det er muligt og erstatter dem med rustfri skruer eller bolte. Alle steder hvor der monteres nyt træ, bruger vi rustfrit.

Der arbejdes løbende på Gamle Freja, og alle nysgerrige sjæle er velkomne til at kigge forbi og følge med, eller deltage i restaureringen, hvis man ønsker det.

- Andreas Petersen / 27. januar 2018