Kommende aktiviteter

Standernedhaling: Lørdag d. 16. oktober

af Jacqueline, Susanne, Søren m.fl.


Sejlersæsonen går på held, endnu en sæson der har være været præget af corona. Men vi prøver at holde fast i traditionen fra før pandemien og fejre afslutningen med en fælles sejltur og en fest i klubhuset. Alle er velkomne og forhåbentlig får vi mange private både og gaffelriggere med en sidste tur ud på bølgen blå inden vintersæsonen starter. Måske der også deltager nogle J70/J80?

Turen går til Trekroner. Vi mødes kl. 10.30 ved klubhuset, hvor vi fordeler skippere og gaster i private både og klubbåde, så alle kommer ud at sejle. Herefter går turen til Trekroner, hvor vi går på opdagelse på egen hånd. Kl. 14 mødes vi på molen og spiser kage - aktivitetsudvalget sørger for kage. Medbring selv frokost, kaffe/te. Herefter går turen retur til Svanemøllen, så vi kan blive klar til aftenens fest inkl. selve nedhalingen af standeren.

Tilmelding til sejladsen er ikke nødvendig, medmindre man vil have del af kagen, og deltagelse er gratis. Deltagelse i festen om aftenen kræver tilmelding og deltagerbetaling.
Mere information følger på hjemmesiden i løbet af september.
Har man lyst til at hjælpe til er man meget velkommen til at skrive på aktivitet@kas.dk

Vi glæder os til at se jer!

 


Aktivitetsudvalget står for flere arrangement helt år rundt som er:

- Nytårstur (januar)
- Foredrag (februar)
- Klubbens fødselsdag (13. marts)
- Klubaften "fra fører til skipper" (april)
- Standerhejsing (maj)
- K.A.S.-træf (sejltur)
- Høsttræf (sejltur)
- Grill efterføreprøven (oktober)
- Standernedhaling (oktober)
- Klubaften (november)

Tid, sted og nærmere info om arrangementerne annonceres i kalenderen, på Facebook gruppe (under Event) og i BARKASSEN.
Tilmelding til arrangement sker altid på hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer :-)

Aktivitetsudvalget