Velkommen til KAS Klubliv

K.A.S. Klubliv har ansvaret for arrangementer i K.A.S. og klubhuset. Udvalget er blevet stiftet i 2021 og er en sammenlægning af aktivitetsudvalget og klubhuset. Udvalget har fokus på at skabe aktiviteter på tværs i klubben og sikre at alle medlemmer føler sig velkomne. 

På de følgende sider og i kalenderen vil du kunne følge med i vores aktiviteter. Ligesom der jævnligt vil blive lagt aktiviteter op på facebook.