Nyt fra formanden december 2022

Vores vinder team ved DM i J70 2022!

Vi er nu fuldt i gang med vintersæsonen og der kan gøres status på en god sommersæson for KAS.

På generalforsamlingen i marts blev jeg valgt som ny formand, og der var også nye ansigter på posterne som fartøjschef, skolechef og racingchef. Vi valgte derfor at planlægge et visionsseminar i bestyrelsen, hvor vi drøftede igennem, hvilken form for sejlklub KAS skal være. Det tema har vi arbejdet videre på, og vi glæder os til at fremlægge det på generalforsamlingen den 22. marts. Indkaldelse følger, men læg datoen i kalenderen.

Som det fremgår af vores Facebook-gruppe, så har det været et travlt år på vandet. Vi gennemførte den anden Easter Camp for J70 med stor opbakning. I forsommeren var hele Svanemøllehavnen involveret i den første Vandfestival, der var noget generet af dårligt vejr, men som fik så godt fat, at klubberne er parate til at gennemføre en ny vandfestival i 2023. Det bliver den 25-27. august, hvor sejlklubberne i Svanemøllen samtidig står for Danmarksmesterskabet for alle både med målerbrev, DH-DM. Det bliver spændende.

I forbindelse med vandfestivalen blev der holdt et af de fire årlige ligastævner for J70 og her i efteråret arrangerede KAS danmarksmesterskab for J70, så ambitionen om at stå stærkt inden for J70 blev for alvor opfyldt i 2022. Ikke mindst da klubben kunne levere både en 1. og en 3. plads ved Danmarksmesterskaberne.

Sejlerskolen har været fuldt besat også i år. Det var dejligt med et år uden corona-restriktioner og vi havde lige så mange oppe til førerprøven som før coronaen. Vi har haft flere velbesøgte ture i klubben, og på sommerturen var tre af gaffelriggerne med i tre uger.

KAS har indledt et samarbejde med FTLF – langturssejlerne. Deres Københavnske afdeling holder nu deres arrangementer i vores klubhus, og vores medlemmer har samtidigt adgang til de mange gode arrangementer på samme vilkår som FTLF’s medlemmer.

Halvdelen af havnen er ved at blive omdannet til byggeplads for Nordhavnstunnelen og vi er begyndt at flytte dele af vores aktiviteter over i Svanemøllen Nord. I byggeperioden er det kun her, at der er en fast kran til både, og derfor er vi nødt til at flytte vores kapsejladsaktiviteter hertil. Vi får adgang til et klubhus, vi deler med Frem, og en udmærket overdækket mini-hal, hvor vi kan opbevare klubbens sejl og udstyr til J70 og J80. Vejdirektoratet har stillet ok faciliteter til rådighed, men det ændrer ikke på, at det bliver en udfordring for os, at vi skal sprede klubbens aktiviteter ud på to domiciler i en årrække. Vi må alle hjælpe med at overvinde de udfordringer, det kan give i forhold til både det praktiske og i forhold til klubkultur.

Lige som KAS Racing tyvstartede sommersæsonen med et brag af en Easter Camp, tyvstartede sejlerskolen også i påsken om end i mindre skala. Det var med en uges sejlads for Yachtskipper 1-holdet i Grækenland. Lige nu er KAS eneste udbyder af Y1, der både kombinerer teori og praksis, og alt tyder på at successen gentages til påske.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Næstformand og formand for klubhus og klubliv, Charlotte Andersen

Formand for skoleudvalget, Linda Jersin

Formand for KAS racing, Mette Louise Jepsen

Formand for bådpladsudvalget, Stig Bang

Formand for informationsudvalget, Delphine Piault. Delphine ønskede at udtræde af bestyrelsen efter sommerferien og blev erstattet af Ulf Nørskov Toke, der også overtog formandsposten i informationsudvalget.

Formand for fartøjsudvalget, Thøger Lund-Sørensen. Thøger ønskede at udtræde af bestyrelsen i november og blev erstattet af Jacob Hermann Olesen, der også overtog formandsposten i fartøjsudvalget.

Kasserer, Erik Jensen

Havneudvalg, bank og administration, Niels Erik Andersen

De mange udvalg og ikke mindst de mange frivillige, der kommer og giver en hånd med, er en forudsætning for at få en forening som KAS til at fungere.

Stor tak og julehilsen til alle

Svend Bie

Alle os der kan li’ at sejle

Billedet er taget af Sailing Pics og er af vores Danske Mestre i J70 - Bo Schülein, Peter Ammundsen, Kasper Skiveren, Ole Lindberg og Rasmus Harsaae.