Klubbens bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen
Formand Svend Bie 23 80 50 42 formand@kas.dk
Næstformand Charlotte Andersen 21 93 13 13 klubliv@kas.dk
Kasserer Erik O Jensen 20 27 78 52 kasserer@kas.dk
  Ulf Nørskov Toke 53 60 41 30 ulf.toke@kas.dk
  Linda Jersin 26 27 71 06 linda@kas.dk
  Niels Erik Andersen 20 68 64 12 niels-erik@kas.dk
  Jacob Olesen 51 55 94 56 fartoejschef@kas.dk
  Stig Bang 40 38 34 03 stig.bang@kas.dk
  Mette Louise Jepsen 26 25 49 20 kapsejladschef@kas.dk
Bådpladsudvalget
Formand Stig Bang   baadplads@kas.dk
  Jesper Simonsen    
  Jonas Toft Jacobsen    
  Karsten Møller Hansen    
  Flemming Holm    
  Erik Captyn    
  Erik Skovgaard Jensen    
  Ole Jacobsen    
Fartøjsudvalget
Formand Jacob Olesen 51 55 94 56 fartoejschef@kas.dk
  Freja   freja@kas.dk
  Fylla   fylla@kas.dk
  Sigyn   sigyn@kas.dk
  Ydun   ydun@kas.dk
  Thor   thor@kas.dk
  Hvalfisken   hvalfisken@kas.dk
  Odin   odin@kas.dk
  OuiOui   ouioui@kas.dk
  Sejlkoordinator   sejlkoordinator@kas.dk
  Tovværk   tovvaerk@kas.dk
  VHF   vhf@kas.dk
Havneudvalget
Formand Niels Erik Andersen 20 68 64 12 havn@kas.dk
  Lars Wilms   wilms@post.tele.dk
IT-udvalget
Formand Ulf Nørskov Toke   ulf.toke@kas.dk
KAS Racing
Formand Mette Louise Jepsen   kapsejladschef@kas.dk
Klublivsudvalget
Formand Charlotte Andersen   klubliv@kas.dk
  Lokalebookinger   lokaler@kas.dk
Skoleudvalget
Formand Linda Jersion 26 27 71 06 skolechef@kas.dk
Kajakudvalget
Formand Christopher Pethick 50 29 00 99 kajak@kas.dk

webmaster@kas.dk