Klubbens bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen
Formand Kim Hyldig 26 43 30 13 formand@kas.dk
Kasserer Mads Rahbek Jørgensen 24 42 64 55 kasserer@kas.dk
  Mette Louise Jepsen 26 25 49 20 havn@kas.dk
  Sidsel Nordman Bie 22 89 47 75 skole@kas.dk
  Sune Johannesson    
  Lars Scheving 28 96 78 84 lars.scheving@gmail.com
  Ole Bønnelycke 28 88 18 50  
  Jan A. B . Kristiansen 26 24 45 45  
  Thorbjørn Joest Andersen 26 39 35 03  
Bådpladsudvalget
Formand Jan Kristiansen 26 24 45 45 baadplads@kas.dk
  Jesper Simonsen    
  Jonas Toft Jacobsen    
  Karsten Møller Hansen    
  Flemming Holm    
  Erik Captyn    
  Erik Skovgaard Jensen    
  Ole Jacobsen    
Fartøjsudvalget
Formand Thorbjørn Joest Andersen

26 39 35 03

 

fartoejschef@kas.dk
Kontaktliste    

Kontaktliste

Havneudvalget
Formand Mette Louise Jepsen   havn@kas.dk
  Lars Wilms   wilms@post.tele.dk
KOM-IT-udvalget
Formand Lars Schevning 20 68 64 12 lars.scheving@kas.dk
KAS Racing
Formand Sune Johanneson   kapsejladschef@kas.dk
Klublivsudvalget
Formand Jan A.B. Kristiansen   klubliv@kas.dk
  Lokalebookinger   lokaler@kas.dk
Skoleudvalget
Formand Sidsel Nordman Bie 22 89 47 75 skolechef@kas.dk
Kajakudvalget
Formand Christopher Pethick 50 29 00 99 kajak@kas.dk

webmaster@kas.dk