Udlevering af nøglebrikker

K.A.S. har udskiftet det tidligere nøglesystem med et nyt system med nøglebrikker.

I en overgangsperiode har det været muligt at bestille nøglebrik her og få den tilsendt, men fremover bliver det kontoret der står for udlevering af nøglebrikker i åbningstiden onsdage kl. 16:00 - 19:00.

Hvis det ikke er muligt for dig at møde op i åbningstiden kan du henvende dig på mail til kontor@kas.dk eller telefonisk til kontoret i åbningstiden på 39 20 71 72 så kan kontoret udstede og sende nøglebrikker med posten.

Nøglebrikken købes for kr. 200 - hvis du i forvejen har betalt depositum for en af klubbens systemnøgler modregnes dette.

Ombytning af nøgler til nøglebrikker kan ske frem til udgangen af 2021 - derefter kan der alene købes nøglebrikker uden modregning for tidligere betalt depositum.

For brug af nøglebrikker i K.A.S. gælder følgende

  1. Nøglebrikker som giver adgang til klubhus, bådplads mm. kan købes af klubmedlemmer og andre med retmæssig adgang til klubbens faciliteter. Frivillige, trænere og andre kan få stillet en nøglebrik til rådighed uden beregning. 
  2. Nøglebrikken er personlig og må ikke overdrages til andre. Hvert medlem kan kun råde over en nøglebrik.
  3. Hvis nøglebrikken mistes skal det så hurtigt som muligt meldes på kas@kas.dk så den kan blive spærret.
  4. K.A.S. kan ved udmeldelse eller lignende tilbagekøbe ubeskadigede nøglebrikker

Henvendelser i øvrigt vedr. nøglesystemet kan ske på mail til kas@kas.dk