Sommertogt 2024

Er du klar til at drikke vin og grille i små hyggelige havne sammen med gode folk fra sejlklubberne i Svanemøllen? Vil du prøve kræfter med at navigere i åbent farvand og lære at planlægge tursejlads? Og har du lyst til at opleve det sydfynske øhav og nyde din sommer under åben himmel med vind i sejlene? Så er sommertogtet måske noget for dig.

Sejlklubberne i Svanemøllehavnen afholder hvert år et fælles sommertogt, hvor K.A.S. deltager med både gaffelriggerene og private både. Det er utroligt hyggeligt at være afsted sammen i en større flok, og sommertogtet er kendt for at skabe venskaber for livet på tværs af besætninger og klubber.Turen går i år til toppen af Lillebælt. Som udgangspunkt sejler vi via Bøgestrømmen, Smålandsfarvandet og det Sydfynske øhav. Hjemturen kan gå samme vej tilbage eller nord om Sjælland – fx via Sejerø, Røsnæs og Hundested. Den præcise rute vil som altid afhænge af vind og vejr, men der bliver helt sikkert mulighed for at besøge en række små hyggelige havne og navigere i snævre strømfyldte farvande. Det kan kun blive godt!

Alle klubbens medlemmer - og sejlere i alle aldre – kan sejle med på en af gaffelriggerne. Det også muligt at deltage med egen båd. På gaffelriggerne kan du tilmelde dig for en eller flere uger. Private både kan sejle med et par dage, en uge eller flere. Det bestemmer man helt selv.

Flotillen afgår fra lørdag d. 29. juni kl. 12:00. Derefter sejler vi i ugerne 27-30 og er tilbage i Svanemøllehavnen lørdag d. 27. juli.

Tilmelding åbner 15. marts kl. 12.

I takt med, at Sommertogtsgruppen modtager tilmeldinger, sammensætter vi besætningerne, så der tilstrækkelig erfaring på bådene. Er der nogen, der gerne vil sejle sammen, tager vi hensyn til det. De der deltager i egen båd, sætter naturligvis selv deres besætning.

Prisen for en uge i gaffelrigger er 450 kr. Derudover der er der normalt udgifter til hver person på ca. 1500 kr. til mad, drikke og havnepenge. Hver båd har sit eget budget. Ud- og hjemtransport er for egen regning, men der bliver typisk arrangeret fælleskørsel i lejede eller egne biler.
Du finder tilmeldingen til sommertogtet her:
 
Fordelingsskitse kan ses her:

Et sommertogt i K.A.S. forløber sådan:

  • På et fællesmøde onsdag d. 12. juni kl 17:00 aftaler besætningerne indbyrdes, hvad der medbringes af fællesudstyr i bådene.
  • En uge starter lørdag kl. 12:00, hvor båden overdrages til den nye besætning. Første uge starter fra Svanemøllehavnen.
  • Om torsdagen meldes der hjem til næste hold, hvor den kommende skiftehavn bliver.
  • Vi sejler altid samlet. Der er skippermøde hver dag kl. 09.00, hvor næste mål og afgang aftales.
  • Vi forsøger at spise nogenlunde samlet.
  • Man kan sove i båden og de fleste steder er der mulighed for at opsætte eget medbragt telt.
  • Fredag er der fest, hvor vi laver mad og spiser sammen, og ellers bare hygger til langt ud på natten!


Er du i tvivl om sommertogtet er noget for dig eller har spørgsmål vedrørende turen, så tøv ikke med at kontakte os.

På sommertogtsgruppens vegne
Søren og Thøger
Email: sommertur@kas.dk