Sommertogt 2022

K.A.S. afholder hvert år et sommertogt sammen med Sejlklubben Sundet. Vi deltager med gaffelriggerene og private både. Det er utroligt hyggeligt at være afsted sammen en større flok, og sommertogtet er kendt for at skabe venskaber for livet på tværs af besætninger og klubber.

For Sejlerskolens elever er sommertogtet derudover en unik mulighed for at øve deres færdigheder, samt træne sejladsplanlægning, navigation i ukendt farvand og indsejling i fremmed havn. Det giver en masse erfaring, der gør, at man føler sig langt mere tryg, når man skal ud og være skipper og arrangere tursejlads på egen hånd. Derudover er der noget helt særligt ved at komme i havn med en hel flotille af gaffelriggere. Det er et smukt syn, som altid skaber opmærksomhed i havnen. Det kan dog også være ganske udfordrende og kræver, at vi hjælper hinanden.

Turen går i år rundt om Sjælland med en afstikker til Samsø og farvandet nord for Fyn. Det giver en tur, hvor der alle uger vil være mulighed for besøge øer og små hyggelige havne samt komme ud og navigere i åbent farvand – og hvor vi kommer forbi en række havne, sommertoget ikke har besøgt i mange år.

Om vind og vejr vil sejler vi nord om Sjælland, hvor vi fx kan komme forbi Gilleleje, Isefjord og Sjællands Odde. Derefter er planen at gå til Røsnæs, Sejrø, Samsø og Tunø. Derfra kan turen gå til Bogense, Otterup og Korshavn på Nordfyn, samt videre til Reersø, Korsør og Agersø på Sjællandssiden. Derefter besøger vi måske nogle små øer som Vejrø og Femø inden turen går hjemad igennem Bøgestrømmen og forbi Stevns Klint. Oplagte stop på hjemturen vil være Vordingborg, Guldborgssund, Nyord og Bøgeskov.

Vil du prøve kræfter med at navigere i åbent farvand og lære at planlægge længere sejladser? Og er du klar til at drikke vin og grille i små hyggelige havne med gode folk fra klubberne? Så er sommertogtet måske noget for dig. Det er utroligt hyggeligt at være afsted sammen en større flok, og sommertogtet er kendt for et fantastisk sammenhold.

Flåden afgår fra Svanemøllen lørdag d. 2. juli kl. 12:00, og vi sejler i ugerne 27-30, dvs. at hjemkomst til Svanemøllehavn er lørdag d. 30. juli.

I takt med, at Sommertogtsgruppen modtager tilmeldinger til turen sammensætter vi besætningerne, så der tilstrækkelig erfaring på bådene. Er der nogen, der gerne vil sejle sammen, tager vi hensyn til det. De der deltager i egen båd, sætter naturligvis selv deres besætning.

Du kan tilmelde dig for en eller flere uger. Prisen for en uge i gaffelrigger er 350 kr.


Du finder tilmeldingen til sommertogtet her:
 
Fordelingsskitse kan ses her:

Et sommertogt i K.A.S. forløber sådan:

  • På et fællesmøde onsdag d. 15. juni kl 17:00 aftaler besætningerne indbyrdes, hvad der medbringes af fællesudstyr i bådene.
  • En uge starter lørdag kl. 12:00, hvor båden overdrages til den nye besætning. Første uge starter fra Svanemøllehavnen.
  • Om torsdagen meldes der hjem til næste hold, hvor den kommende skiftehavn bliver.
  • Flåden sejler altid samlet! Der er skipper-møde hver dag kl. 09.00, hvor næste mål og afgang aftales.
  • Vi forsøger at spise nogenlunde samlet.
  • Man kan sove i båden og de fleste steder er der mulighed for at opsætte eget medbragt telt.
  • Fredag er der fest, hvor vi laver mad og spiser sammen, og ellers bare hygger til langt ud på natten!


Udover bådlejen på 350 kr., er der normalt udgifter til hver person på 1000-1500 kr. til mad, drikke og havnepenge. Hver båd har sit eget budget. Ud- og hjemtransport er for egen regning, men der bliver typisk arrangeret fælleskørsel i lejet eller egne biler.

Er du i tvivl om sommertogtet er noget for dig eller har spørgsmål vedrørende turen, så tøv ikke med at kontakte undertegnede.

Hvis det bliver muligt at afholde disse er forårets weekendture en god mulighed for at få et indtryk af, hvad man kan opleve på sommertogtet.

På sommertogtsgruppens vegne
Thøger
Tlf.: 2896 7884
Email: sommertur@kas.dk