Tilmelding til praktisk sejlads 2021

Tilmelding til introduktionskursus og praktisk sejlads sommer 2021

Her kan du melde dig til sejlerskolens introduktionskursus og kurser i praktisk sejlads for sommersæsonen 2021.

Introduktionskurset starter den 28. januar og varer til og med den 25. marts.

Den praktiske sejlads starter i ugen efter standerhejsning d. 2. maj og varer til midten af oktober med fire ugers sommerpause i uge 27-30.

Du skal være medlem af klubben for at kunne deltage på holdene. Hvis du endnu ikke er medlem af sejlklubben, kan du angive i tilmeldingen, at du vil meldes ind, hvis du får plads på kurset.

Tilmeldingsfristen er 10. december 2020 for introduktionskurset og 10. januar 2021 for praktisk sejlads.

Du vil modtage en kvittering for din tilmelding på mail. Hvis du ikke har modtaget en kvittering, har skoleudvalget muligvis heller ikke modtaget din tilmelding. Hvis ikke det hjælper at prøve igen, skal du kontakte skoleudvalget på mail.

Bemærk: Efter tilmeldingsfristen d. 10. december/10. januar er din tilmelding bindende. Det er ikke muligt at få refunderet gebyret ved afmelding efter tilmeldingsfristen. Du kan annullere eller ændre din tilmelding ved at sende en mail til skole@kas.dk, hvor du skriver, hvad der skal ændres.

Kontaktoplysninger
Introduktionskursus
Gebyr for deltagelse kr. 350
Praktisk sejlads 2021
Gebyret for A-, B-, R- og S-Hold er 1.250 kr. for fast plads og 940 kr. for en suppleantplads
HelstGerneKan ikke
Mandag *
Tirsdag *
Onsdag *
Torsdag *
Fredag *

A-Hold
Sejlerskolens ”begynderhold” og starten på K.A.S.s sejleruddannelse - deltagelse kræver ingen forudsætninger ud over lysten til at lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du går på Introduktionskursus!

B-Hold
Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver gennemgået A-hold og indstilling fra A-holds-læreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig rutine, bliver eleverne indstillet til klubbens førerprøve, der afholdes sidst på sæsonen. Undervisning på B-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du sejlede A-hold sidste sommer!

R-Hold
R-hold er skolens "rutinehold" i gaffelrigger. Deltagelse kræver at du har bestået klubbens førerprøve. Indholdet i undervisningen sigter på at give eleverne videregående træning i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere.

S-Hold
Sejlerskolens ”rutinehold” i spækhugger. Deltagelse kræver at du har bestået klubbens førerprøve. Formålet med deltagelse på S-hold er at lære at håndtere sejlklubbens spækhuggere med henblik på tur-sejlads. Undervisningen foregår i spækhugger om tirsdagen, evt. også andre ugedage, hvis ikke bådene bruges af kapsejladsskolen.

Vi har desværre ikke flere ledige pladser på sejlerskolen i sommeren 2021.

Hvis du ønsker alligevel at melde dig ind i sejlklubben, kan du søge om medlemskab her

Du er velkommen til at forsøge at få plads på sejlerskolen i 2022, hvor tilmeldingen åbner i løbet af november 2021.