Aktiviteter på Tværs

Aktivitetsudvalget har startet et initiativ kaldet Samarbejde på Tværs.
Initiativet handler både om at lære hinanden bedre at kende, lære af hinanden og at hjælpe hinanden.

Vi vil her skrive om de temadage / aktiviteter, som vi sætter i gang ud fra den interesse, medlemmer har vist ved deres svar i spørgeskemaet, som blev sendt ud i oktober 2015 og fra medlemmers løbende interesse.

Man må meget gerne skrive til os, hvis man har nogle gode ideer til temadage / aktiviteter eller måder hvorpå vi bedre kommer hinanden ved på tværs af klubben.
Her kan I se hvilke temadage / aktiviteter, der har været, og hvad de handler om:

  • 9. november 2016: Temaaften "I Sikkerhedens Tegn".
  • 24. og 25. september 2016: Prøveture i private både.
  • 26. april 2016: Temaaften "Elektronisk navigation"
  • 9. april 2016: Temadag "Om håndværk".
  • 25. marts 2016: Åben Båd på land
  • 9. marts 2016: 2. møde om sejladser.
  • 27. januar 2016: 1. møde om klargøring.
  • 14. december 2016: Mini kursus i oprettelse af indlæg

 

Kommende temadage / aktiviteter vil blive slået op på hjemmesiden under Sidste Nyt.

Referater fra diverse møder findes her.