Sommertogt 2020

K.A.S. afholder hvert år et sommertogt sammen med bl.a. Sejlklubben Sundet. Vi deltager med gaffelriggerene og private både. Det er utroligt hyggeligt at være afsted sammen en større flok, og sommertogtet er kendt for at skabe venskaber for livet på tværs af besætninger og klubber.

For Sejlerskolens elever er sommertogtet der-udover en unik mulighed for at øve deres færdigheder, samt træne sejladsplanlægning, navigation i ukendt farvand og indsejling i fremmed havn. Det giver en masse erfaring, der gør, at man føler sig langt mere tryg, når man skal ud og være skipper og arrangere tursejlads på egen hånd.

Derudover er der noget helt særligt ved at komme i havn med en hel flotille af gaffelriggere. Det er et smukt syn, som altid skaber opmærksomhed i havnen. Det kan dog også være ganske udfordrende og kræver, at vi hjælper hinanden.

Turen går i år til toppen af Lillebælt. Som udgangspunkt sejler vi via Bøgestrømmen, Smålandsfarvandet og det Sydfynske øhav.

Fylla i fuld fartStevns Klint på vejen mod bøgestrømmen

Den præcise rute vil som altid afhænge af vind og vejr, men der bliver helt sikkert mulighed for at besøge en række små hyggelige havne og navigere i snævre strømfyldte farvande. Det kan kun blive godt!

Flåden afgår fra Svanemøllen lørdag d. 27. juni kl. 12:00, og vi sejler i ugerne 27-30, dvs. at hjemkomst til Svanemøllehavn er lørdag d. 25. juli.

Ida ved roretFredag er der fest inden skifte dag lørdag.

I takt med, at Sommertogtsgruppen modtager tilmeldinger til turen sammensætter vi besætningerne, så der tilstrækkelig erfaring på bådene. Er der nogen, der gerne vil sejle sammen, tager vi hensyn til det. De der deltager i egen båd, sætter naturligvis selv deres besætning.

Du kan tilmelde dig for en eller flere uger. Prisen for en uge er 350 kr.


Du finder tilmeldingen til sommertogtet her:
 
Fordelingsskitse kan ses her:

Et sommertogt i K.A.S. forløber sådan:

  • På et fællesmøde tirsdag d. 16. juni kl 17:00 (NY DATO!) aftaler besætningerne indbyrdes, hvad der medbringes af fællesudstyr i bådene.
  • En uge starter lørdag kl. 12:00, hvor båden overdrages til den nye besætning. Første uge starter fra Svanemøllehavnen.
  • Om torsdagen meldes der hjem til næste hold, hvor den kommende skiftehavn bliver.
  • Flåden sejler altid samlet! Der er skipper-møde hver dag kl. 09.00, hvor næste mål og afgang aftales.
  • Vi forsøger at spise nogenlunde samlet.
  • Fredag er der fest, hvor vi laver mad og spiser sammen, og ellers bare hygger til langt ud på natten!


Udover bådlejen på 350 kr., er der normalt udgifter til hver person på 1000-1500 kr. til mad, drikke og havnepenge. Hver båd har sit eget budget. Ud- og hjemtransport er for egen regning, men der bliver typisk arrangeret fælleskørsel i lejet eller egne biler.

Er du i tvivl om sommertogtet er noget for dig eller har spørgsmål vedrørende turen, så tøv ikke med at kontakte undertegnede.

Derudover er forårets weekendture en god mulighed for at få et indtryk af, hvad man kan opleve på sommertogtet.

På sommertogtsgruppens vegne
Thøger
Tlf.: 2896 7884
Email: sommertur@kas.dk