Sommertur 2019

Sidste års sommertur er langt væk og jeg har svære abstinenser. Men der er lys forude (en smule i hvert fald). Det er næsten forår og tilmeldingen til sommerturen 2019 er åben.

Sundet og KAS har en aftale om at sejle sommertur sammen i juli måned. Vi har også en aftale om at ramme den vestsvenske skærgård hvert andet år. Det skete ikke sidste år, hvor det blev til Bornholm. Så i år SKAL vi derop.

Turen er planlagt med afgang 29.6.2019 kl. 1200 og hjemkomst lørdag d. 27.7.2019.
Vi har så uge 27 og 28 til udturen og uge 29 og 30 til hjemturen.

I hovedtrækkene former ugerne sig sådan:
I første uge sejler vi rigtig langt første dag for at nå op og se lidt af skærgården inden ugen slutter.
I anden uge er det ren skærgårdssejlads og ugen slutter længst nordpå.
I tredje uge gør vi det samme, bare den anden vej.
I fjerde uge får vi en uge, der ligner den første, altså noget skærgård og noget langtur.

Du tilmelder dig for en eller flere uger og jeg fordeler besætningerne for at sikre rimelig erfaring på alle både. Jeg respekterer ønsker om at sejle sammen, så langt jeg kan. I tilmeldingen er der et kommentarfelt. Skriv hvis der er nogen du gerne vil sejle med.


Du finder tilmeldingen til sommerturen her:
 
Fordelingsskitse kan ses her:

Rotræning Havnehygge

Hvordan foregår så en uge på sommertur? Lad os kigge på uge 3.
Din skipper får besked fra skipper i uge 2 om hvilken havn der skiftes i om lørdagen. Din skipper aftaler med dig og resten af besætningen hvordan transporten sker. Oftes stiller nogle bil til rådighed for ud og hjemkørsel. Der skiftes lørdag kl. 1200. (Nogle kommer allerede fredag aften). Når flåden er overdraget til de nye besætninger, afholdes skippermøde. Der beslutter vi, hvornår og hvortil vi sejler.
Hver dag afholdes skippermøde, hvor vi planlægger næste sejlads. Her tages der hensyn til vind og vejr, distance og havneforhold og hensynet til resten af sommerturen.
Når vi er kommet i havn, forsøger vi at spise nogenlunde samlet. Torsdag melder vi hjem til næste hold og vi planlægger vores store fredags flotille gallafest. Her laver vi mad til hele flåden, bader og ifører os moleræsere. Det plejer at blive stort.

At deltage på sommertur kræver en del af dig. Vi er mange på meget lidt plads og der er mange hensyn at tage. Ord som engagement, robust og rummelig passer fint ind her.

Sommerturen byder på et væld af oplevelser. Der er mange dage med sejlads i skærgården, kortere ture og mange havne. Og dage, hvor vi sejler langt.

Jeg holder meget af begge dele, så jeg har allerede sat mig på de 2 første uger.

I øvrigt har jeg hørt på vandrørene, at der er en del interesse. Der er flere nye førere i spil. Hvis de alle tilmelder sig, er det lige før vi kan mønstre ALLE FIRE skolebåde. Det bliver så stort.

Det er en opgave, at få puslespillet til at gå op. Hvis vi skal have en god sommertur kræver det, at alle bådene, både Sundet og KAS, sejler med i alle 4 uger og med en forsvarlig besætning. Der har vi tidligere været udfordret af mangel på tilmeldinger. Derfor har vi lånt skippere, førere og besætning hos hinanden. Hvis vi kommer til at mangle tilmeldinger, kan det blive nødvendigt.

Fuld gas Danmark fra vandet

Økonomi:
Du bliver opkrævet 1000kr på forhånd. 350kr går til bådlejen og 650kr til havnepenge, søkort m.m., der bliver udbetalt til skipperne inden ugen starter.
En uge på sommertur koster typisk omkring 1500kr ialt.

Følg med i de næste numre af Barkassen, på hjemmesiden og på opslagstavlerne i klubben.

04-03-2018: Nyt om sommerturen

Glæder mig til at se Jer på vandet.

Jesper 22 55 38 77
j.e.m@webspeed.dk