CORONA OPDATERING JUNI 2020

CORONA OPDATERING 21 Juni 2020

Kære medlemmer

Samfundets genåbning er heldigvis godt på vej nu og det er på tide med en opdatering af hvordan
genåbningen tager sig ud set med klub-briller på.

Vi læner os op ad Dansk Sejlunions anbefalinger, som senest blev opdateret d. 11 Juni. Reglerne er
fortsat ganske restriktive. Det giver ikke mening at gengive det hele her, men følgende hovedpunkter er
centrale for hvordan vi har valgt, at åbne klubben yderligere:

• 50 personer må nu forsamles lovligt både til lands og til vands
• Klubhuse må nu genåbnes fuldt ud
• Sejlerskoler og kapsejladstræning kan nu finde sted

MEN alle ovenstående punkter er fortsat underlagt en lang række regler.
Specielt:

1) Der er krav om løbende renholdelse af alle kontakt-flader med sæbevand eller sprit i klubhuset såvel
som i bådene.

2) Der er fortsat et afstandskrav på 1 meter imellem alle medlemmer og minimum 2 meter ved
bevægelse eller fysisk anstrengende arbejde.

Hidtil har vores primære hindring været kravet om afstand, som i praksis har betydet, at vi ikke har
kunne åbne sejlerskolen. Det er ganske enkelt ikke muligt at garantere, at deltagere ikke kommer tættere
hinanden end én meter i bådene og 2 meter er helt udelukket.
Når vi alligevel nu kan genåbne sejlerskole og kapsejlads træning er det fordi DS har tilføjet en sætning
i deres regler der siger, at såfremt man ikke kan overholde afstandskravene, så er det acceptabelt
alligevel så længe ”sejlerskolen overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden at
kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt for både medlemmer, ansatte og frivillige”. Jvf.
https://dansksejlunion.dk/media/4xzaxa2r/vejledning-til-sejlerskoleaktiv...
3.pdf
 
Med ovenstående i tankerne har vi nu i bestyrelsen og i udvalgene fastsat følgende genåbnings regler:

Klubhuset
Klubhuset er nu åbent for alle medlemmer og alle faciliteter må benyttes. Der er bestilt daglig
rengøring af toiletter, men derudover er det det enkle medlem, der selv er ansvarlig for at rengøre
overflader før og efter brug, samt for at overholde sundhedsstyrelsens andre krav. Klubhusudvalget har
sikret at der er sat håndsprit frem i alle rum og har sat et opslag op angående husregler for rengøring.
Udlejning af lokaler kan nu finde sted men det er stadig lejeren som er ansvarlig for, at lokalet,
toiletterne, trappen og indgangsområdet afleveres rengjort. Symaskinen kan nu anvendes igen. Kiosk
og Restaurant må genåbne og skal følge reglerne fra myndighederne.

Sejlerskolen
Alle sejlerskolehold åbnes og for at imødekomme DS krav om særlige tiltag til at minimere kontakt, følgende regler implementeret:

1. Der arbejdes med faste hold og derfor kan suppleanter ikke længere fordeles bådene imellem.
Suppleanter er m.a.o. ”låst” til én båd.

2. Der sejles maksimalt med 6 personer pr. båd og det er de samme 6 hver uge. For A-hold må der sejles med 7 personer såfremt der er tale om en båd med 2 lærere.

3. Vi sejler kun ud når vinden er under 8 m/s for A-hold, og 10 m/s for B-hold. Jourhavende
melder ud dagligt, om der kan sejles.

Kapsejladstræning
Alle hold genåbnes og med fuld bemanding. Dermed kan sikkerhedsreglerne om udkig nu overholdes i spækhuggerne, som derfor må sejle igen.

 Sommertogt
Sommertogtet gennemføres og har beskrevet en række tiltag som vi i bestyrelsen finder tilstrækkelige
til, at sikre at deltagerne ikke udsættes for unødig smitterisiko. Bl.a. bliver alle deltagere testet for
Corona før de påmønstrer bådene.

Søulkene
Søulkene kan nu forsamles igen (max 50 personer) og vi ønsker dem god fornøjelse. Der må sejles i op til 10 m/s.

TAK
Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tak til de mange udvalg og underudvalg som har udført et enormt
ekstra arbejde under disse Corona tider. Arbejdspresset har været langt højere end man med nogen
rimelighed kan forvente udført ”i fritiden” og belastningen har været der i adskillige måneder nu.
Vi er i bestyrelsen meget imponeret over alle jer ildsjæle som har bidraget og håber at i nu kan gå på en
velfortjent sommerferie.

God sommer

På vegne af bestyrelsens
Jon Bundesen, Formand.