CORONA OPDATERING d. 10. December 2020

Kære medlemmer,

Efter regeringens udmelding mandag d. 7. December, var der desværre ingen vej udenom at foretage endnu en Corona nedlukning af klubben idet vi er iblandt de 38 kommuner som nu skal leve med skærpede regler.
Med udgangspunkt i regeringens udmelding samt Dansk Sejlunions fortolkning: https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona  
Er følgende regler nu i kraft for K.A.S:

Klubhuset
Vi holder klubhuset og alle andre rum lukkede.
Det betyder, at klubhuset ikke må benyttes.

Heller ikke til:
- omklædning
- toiletbesøg
- brygning af kaffe
- afhentning af proviant i Øl- køleskabet.

Kapsejlerne må gerne sende én person ind efter VHF-ere og andet udstyr til sejlads, eller udendørs træning,
men der skal sprittes af før og efter. Der må maksimalt befinde sig én kapsejler i klubhuset ad gangen.
 
Klubbens kontor er lukket for personlig henvendelse.
Vi appellerer til at man henvender sig per email til kas@kas.dk.
Om nødvendigt kan man ringe til en fra bestyrelsen.
Ane og Nelly passer telefonen fra kontoret de næste to onsdage.  

Kontoret er desuden lukket for telefonisk henvendelse den 23. december og den 30. december 2020.
 

Sejlerskolen
Alle K.A.S. vinterkurser overgår til online undervisning, med undtagelse af Tovværkskurset, som i første omgang aflyses frem til 4/1-2021.  
 

Kapsejlads
Dansk Sejlunion skriver direkte: ”Man kan fortsat gennemføre sejlaktiviteter udendørs, hvis forsamlingsforbuddet på 10 overholdes.”
Derfor kan kapsejlads vintertræning fortsat gennemføres under fuld hensyntagen til de gældende regler. 
Dog må klubhuset ikke benyttes, hverken til omklædning eller til tørsejlads på en blæsende dag.
 
Følgende regler indføres:
- Skippermøder afholdes i det fri / online
- Man sejler i de faste vintertræningshold
- Der må ikke byttes / annonceres efter gaster på facebook
- Forsamlingsforbuddet gælder stadig 10 – dvs. at man stadig ikke må tage til Skovshoved (gælder Liga- og EM-teams)
- Trænerne lægger grej / sejl frem, således trafikken i klubhuset minimeres.
- Fysisk træning fortsætter uændret


Bådpladsen
Oasen og alle værksteder aflåses og må ikke benyttes.
Medlemmer må gerne tilse deres både på pladsen, men skal gøre sig umage med, at respektere afstandskravene.
 
God Jul
Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en god og Corona sikker Jul.
Heldigvis er der flere vacciner på vej til at blive godkendt i EU, så det er forhåbentlig den sidste gang at vi får brug for at lukke ned for vores aktiviteter i større omfang.
Lad os nu alle gøre os ekstra umage med, at holde fast i de gode Corona vaner, med afspritning, håndvask & afstandskrav.  


På vegne af bestyrelsen
Jon Bundesen, Formand.