Bådejermøde 22. september 2022

Bådejermøde d. 22. september 2022

af Stig Bang, Bådpladsudvalget


Så er det tid til efterårets bådejermøde, der afholdes torsdag d. 22. september kl. 19-21 i klubbens restaurantlokale.  

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Orientering omkring Gl. Plads (herunder optagningen)
3. Orientering omkring Kulpladsen (herunder optagningen)
4. Orientering fra Svanemøllehavnen og Svanemøllehavnen Nord (se billede)
5. Status på bådpladsreglement
6. Status på fælles havnefront med Frem på Gl. Plads 
7. Ideer og ønsker
8. Eventuelt

Som sædvanligt bliver der også på mødet lejlighed til at stille praktiske spørgsmål til Bådpladsudvalget og vores havnefoged, Anders Ostenfeldt.

Og man er selvfølgelig altid velkommen til at sende os en mail på baadplads@kas.dk med spørgsmål eller kommentarer.