Bådejermøde tirsdag d. 29. august 2023 kl. 18-21

Indkaldelse til bådejermøde tirsdag d. 29.8.23 kl. 18-21.

Bådpladsudvalget vil gerne se Jer for at orientere om, hvad der rør sig på vores bådpladser.
Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Ny udvalgsformand.
3. Siden sidst.
4. Orientering fra Kulpladsen.
5. Orientering fra Gl. Plads.
6. Orientering fra havnefogden.
7. Arbejdsdag(e)
8. Fremtiden på bådpladsen: heldhedsplanen/Jespers plan/Systemstativer.
9. Ideer og ønsker fra Jer.
10. Evt.
Mvh.
Jesper Simonsen
Bådpladsudvalget
Media: