Kalkbrænderiløbet spærres 9. april kl 7 - 13 og 15. april kl 12 - 22

Vi har modtaget nedenstående fra vejdirektoratet:

Tirsdag den 9. april må Vejdirektoratets entreprenør desværre midlertidigt spærre Kalkbrænderiløbet. Vi forventer, at Kalkbrænderiløbet er spæret fra kl. 7.00-13.00. Afsluttes arbejdet hurtigere, åbner vi selvfølgelig op for passage igen så snart det er muligt.

Grunden til denne afspærring er, at vores rørledning, som er placeret på tværs af Kalkbrænderiløbet, er gået i stykker og skal repareres før at vores grundvandssænknings- og reinfiltrationsanlæg kan sættes i gang.

Vi beklager det korte varsel, men da vi nødigt vil være til gene for de mange sejlere, der gerne vil på vandet snart, så har vi valgt at reparere rørledningen nu.

Mandag den 15. april skal vi have lagt rørledningen på plads igen. Det bliver forventeligt i tidsrummet fra kl. 12.00-22.00. Dette arbejde vil også kræve, at Kalkbrænderiløbet er afspærret. Også her åbner vi op for trafik, hvis arbejdet bliver færdigt tidligere.

I dagene op til de to nævnte datoer laver vores entreprenør forberedende arbejder. Dette vil ikke have støjende karakter.

I forbindelse med arbejdet i Kalkbrænderiløbet vil der være to afviserbåde, som kan orientere eventuelle sejlere og samtidig sørger for vores dykkeres sikkerhed.

Vi håber på jeres forståelse, og at I vil dele denne information med jeres medlemmer.

Venlig hilsen

Anne-Mette Nyhuus
Kommunikationskonsulent
Vejdirektoratet