Sejl kapsejlads i Spækhugger

Oplev fællesskabet i Spækhugger-klasse

Ved at sejle spækhugger i KAS vil man få muligheden for at sejle kapsejlads i den mest udbredte kapsejladsbåd i Danmark. Nogle af de allerbedste sejlere i Danmark sejler også spækhugger og selvom bådtypen efterhånden har nogle år på bagen, så betyder det bestemt ikke konkurrenceelementet er blevet mindre.

I Svanemøllehavnen ligger der 25-30 spækhuggere, som mødes til kapsejlads flere gange om ugen hvor onsdag aften er det store samlingspunkt. Her deltager op imod 25 både fra hele Københavnsområdet. Der sejles flere sejladser samme aften, tempoet er højt og mærkerundingerne tætte.

Som elev på Kapskolen får du undervisning af instruktører som alle har sejlet kapsejlads og været tilknyttet bådtypen i mange år. Der vil hertil blive tilbud om deltagelse i stævner over hele landet. Instruktørerne er enten ombord på båden eller underviser fra følgebåd. Dette aftales på forhånd og med udgangspunkt i øvelserne, holdet ombord eller vejrlig.

Prisen for at sejle kapsejlads i K.A.S. er 1.800 kr. med det får du deltagelse i stævner, adgang til bådene til træning og fri deltagelse i social sailing om fredagen. Når du tilmelder dig Kapskolen skal du også være med til at vedligeholde bådene. Det er obligatorisk at deltage i to dages bådvedligeholdelse, såfremt du ikke deltager i vintervedligeholdelse vil du få tilsendt en ekstraregning på 1.500 kr. Hvis man tilmelder sig til sommervedligehold vil man ikke skulle stille om vinteren. 

TILMELDING DIG KAPSKOLEN (åbner 1. januar 2019)