Tilmelding til sommerskolen 2022

Tilmelding til introduktionskursus og praktisk sejlads sommer 2022

Her kan du melde dig til sejlerskolens introduktionskursus og kurser i praktisk sejlads for sommersæsonen 2022.

Introduktionskurset starter den 2. februar og varer til og med den 30. marts.

Den praktiske sejlads starter i ugen efter standerhejsning d. 1. maj og varer til midten af oktober med fire ugers sommerpause i uge 27-30.

Du skal være medlem af klubben for at kunne deltage på holdene. Hvis du endnu ikke er medlem af sejlklubben, kan du angive i tilmeldingen, at du vil meldes ind, hvis du får plads på kurset.

Tilmeldingsfristen er 10. december 2021 for introduktionskurset og 10. januar 2022 for praktisk sejlads.

Du vil modtage en kvittering for din tilmelding på mail. Hvis du ikke har modtaget en kvittering, har skoleudvalget muligvis heller ikke modtaget din tilmelding. Hvis ikke det hjælper at prøve igen, skal du kontakte skoleudvalget på mail.

Bemærk: Efter tilmeldingsfristen d. 10. december/10. januar er din tilmelding bindende. Det er ikke muligt at få refunderet gebyret ved afmelding efter tilmeldingsfristen. Du kan annullere eller ændre din tilmelding ved at sende en mail til skole@kas.dk, hvor du skriver, hvad der skal ændres.

Kontaktoplysninger

Du skal være medlem af klubben for at kunne deltage på sejlerskolens hold.

Når du udfylder nedenstående oplysninger vil dit medlemskab af K.A.S. gælde fra i dag og der vil blive opkrævet indmeldelsesgebyr og kontingent med virkning fra i dag.

Hvis du vælger at indmeldelsen er betinget af at du får plads på sejlerskolen vil kontingent og indmeldelsesgebyr blive opkrævet sammen med kursusgebyret.

Som studerende ved en SU-berettiget uddannelse kan du for et år ad gangen få kontingentnedsættelse til det halve.
Der skal indsendes dokumentation i form af kopi af studiekort eller lignende.
Benyt nedenstående til at sende et billede eller en skanning af din dokumentation

Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf
Introduktionskursus

Læs mere om introduktionskurset her.

Gebyr for deltagelse: 350 kr.
Praktisk sejlads 2022

Læs mere om de forskellige hold her.

Gebyret er 1.250 kr. for en fast plads og 940 kr. for en suppleant plads.
HelstGerneKan ikke
Mandag *
Tirsdag *
Onsdag *
Torsdag *
Fredag *

Yderligere information

Efter tilmeldingsfristen er din tilmelding bindende. Det er ikke muligt at få refunderet kursusgebyret ved afmelding efter tilmeldingsfristen.

Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolens hold, er heldige at få en fast plads. Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal suppleantpladser svarende til én suppleant per hold. Som suppleant er man garanteret at komme ud at sejle på ens sejlaften, men man kan ikke være sikker på at sejle med det samme hold hver uge. Til gengæld deltager man til reduceret pris. Suppleanter har fortrinsret til at overtage ledige pladser ved afbud eller frafald.

Kort efter tilmeldingsfristen fordeles pladserne og der udarbejdes holdplaner. I tilfælde af overtegning er medlemsanciennitet et vigtigt kriterium ved tildeling af pladser. Efter tilmeldingsfristen tildeles eventuelle ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Senest den 1. april udsendes besked om sejldag samt opkrævning af gebyr.