Sejlerskolen & kapsejladsskolen

Lær at sejle i K.A.S.!

Sejlerskolen/kapsejladsskolen tilbyder undervisning for både begyndere og mere øvede sejlere.

Hvis du ønsker at sejle på sejlerskolen/kapsejladsskolen i sommeren 2015 skal du tilmelde dig inden 15. februar 2015.

 

 • A-hold Sejleruddannelsens 1. år
 • B-hold Sejleruddannelsens 2. år, der afsluttes med førerprøve.
 • R-hold Vil du prøve endnu et år i gaffelrigger, er det en mulighed.
 • S-hold, er rutinehold i spækhugger hvor der undervises i "tursejlads".
 • Kapsejladsskolen Efter bestået førerprøve kan din sejleruddannelse forsætte på kapsejladsskolen.
 • Information om de praktiske ting, bl.a. tilmelding.

  Sejlsæsonen er fra starten af maj til midt i oktober.

  A-hold

  Sejlerskolens ”begynderhold” og starten på K.A.S.s sejleruddannelse - deltagelse kræver ingen forudsætninger ud over lysten til at lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag. Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du går på Introduktionskursus!

  B-hold

  Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver gennemgået A-hold og indstilling fra A-holds-læreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig rutine, bliver eleverne indstillet til klubbens førerprøve, der afholdes sidst på sæsonen. Undervisning på B-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag. Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du sejlede A-hold sidste sommer!

   

  R-hold

  R-hold er skolens "rutinehold" i gaffelrigger. Deltagelse kræver at du har bestået klubbens førerprøve. Indholdet i undervisningen sigter på at give eleverne videregående træning i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere.

  S-hold

  Sejlerskolens ”rutinehold” i spækhugger. Deltagelse kræver at du har bestået klubbens førerprøve. Formålet med deltagelse på S-hold er at lære at håndtere sejlklubbens spækhuggere med henblik på tur-sejlads. Undervisningen foregår i spækhugger om tirsdagen.

   

  Kapsejladsskolen

  KAS Racing tilbyder flere kurser i klassisk kapsejlads. Fra Newbie hold til mere avanceret. Læs mere her

   

  Kapsejladsundervisning med Oui Oui

  Formålet med kurset er at træne eleverne i kapsejlads og i håndteringen af Oui Oui med henblik på senere deltagelse i kapsejlads på onsdags- og torsdags-kapsejladserne med Oui Oui. Der vil også blive undervist med henblik på at opnå færdigheder til erhvervelse af førerbevis til Oui Oui. Undervisningen foregår om mandagen til dels sammen med Kap-1. Deltagelse kræver som minimum at du har klubbens førerbevis. Medlemmer med kapsejladserfaring på mindst Kap-1 niveau vil blive foretrukket.

  Suppleanter

  Ikke alle der tilmelder sig sejlerskolen, er heldige at få en fast plads. Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal suppleantpladser på A-, B-, R- og S-hold, svarende til én suppleant per hold. Som suppleant er man garanteret at komme ud at sejle på ens sejlaften, men man kan ikke være sikker på at sejle med det samme hold hver uge. Til gengæld deltager man til reduceret gebyr. Suppleanter har fortrinsret til at overtage ledige pladser ved afbud eller frafald.

   

  Skoleafgift

  Gebyrerne for deltagelse på sejlerskolen fremgår af prislisten. Gebyret for en suppleantplads er 75 % af gebyret for en fast plads. Hvis man opnår en fast plads i løbet af den første måned, opkræves afgift for fast plads. Det er ikke muligt at få refunderet skoleafgiften.

   

  Undervisningen

  Der undervises fra omkring 1. maj til midt i oktober. Sejlerskolen holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse uger er nogle af bådene på sommertur, og der er ikke normal undervisning. Det kan anbefales at deltage i sommerturen! Det giver gode oplevelser og vigtig rutine. Holdenes funktion er meget afhængig af en god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne grund har sejlerskolen den regel, at man risikerer at miste sin faste plads og gebyret, hvis man udebliver fra undervisningen mere end én gang uden forudgående afbud eller melder afbud mere end tre gange i løbet af sæsonen.

   

  Informationsaften

  En aften slutningen af april er der informationsaften for nye elever på sejlerskolens A-hold. Her møder du dit hold og din lærer første gang, og der orienteres om sejlerskolen. Alle er også velkomne til at deltage ved Forårsfesten, hvor de nye førere hyldes, og ved standerhejsningen, hvor interesserede kan få en tur i klubbens skolebåde. Datoer for informationsaftenen, forårsfesten og standerhejsningen fremgår i kalenderen.

   

  Teoriaften for elever på kapsejladsskolen

  Som en del af undervisningen på kapsejladsskolen bliver alle elever på kapsejladsholdene inviteret til en eller to teoriaftener i april.

   

  Bådpladsarbejde

  Alle elever der deltager på sommerskolens kurser, skal også deltage i klargøring af skolebådene. Arbejdet skal udføres i efteråret efter sæsonen samt det følgende forår. For at få plads på sejlerskolen skal du have deltaget i klargøringsarbejdet for de sæsoner, du tidligere har været tilmeldt sejlerskolen.

   

  Tilmelding

  Kort efter tilmeldingsfristen udarbejdes holdplanen. I tilfælde af overtegning er medlemsanciennitet et vigtigt kriterium ved tildeling af pladser. Efter tilmeldingsfristen tildeles eventuelle ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Senest start april udsendes besked om sejldag samt opkrævning af skoleafgift. Hvis du fortryder din tilmelding til sejlerskolen er det vigtigt, at du melder fra, så pladsen kan blive givet til en anden. Holdplanen bliver offentliggjort ved Forårsfesten.

   

  Yderligere oplysninger

  Har du spørgsmål til sejlerskolen, er du velkommen til at sende en mail til skoleudvalget.