Sejlerskolen - Vinterundervisning

Beskrivelse af vinterskolens kurser

 • Introduktion til sejlerskolen
 • Navigation og søvejsregler
 • Tovværk og sømandskab
 • VHF/SRC-kursus
 • Yachtskipper af 3. grad (YIII)
 • Yachtskipper af 1. grad (YI)
 • Tilmelding til Vinterkurser

  Sejlerskolens vinterkurser

  Alle vinterkurserne er naturligvis åbne for alle klubbens medlemmer, så hvis du har brug for den teoretiske del af duelighedsbeviset eller en yachtskippereksamen, er det hér, du har muligheden.
  Kurserne Navigation & Søvejsregler samt Tovværk & Sømandskab er obligatoriske for at få klubbens førerbevis.

  Gebyrer for deltagelse i kurserne fremgår af klubbens prisliste.

  Introduktion til sejlerskolen

  Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil starte på sejlerskolen næste sommer. Kurset giver en generel introduktion til klubben, sejlerskolen og forhold omkring sejlads. Undervisningen ligger om torsdagen, i alt 8 aftener fra slutningen af januar til slutningen af marts kl. 19-21. Læs mere om kurset her.

  Navigation og søvejsregler

  Undervisning i det teoretiske pensum til duelighedsprøven for fritidssejlere. Du kan læse mere om duelighedsprøven på søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk. Kurset afsluttes med en eksamen og bestået eksamen er obligatorisk for at få klubbens førerbevis. Kursusgebyret inkluderer eksamensafgift til søfartsstyrelsen. Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 1000 kr.). Der tilbydes to hold med undervisning henholdsvis tirsdage og torsdage kl. 19-22.
  I sæson 2014-2015 er første undervisningsaften d. 21. henholdsvis d. 23. oktober 2014.

  Tovværk og sømandskab

  Undervisning i bl.a. at arbejde med tovværk (knob, takling og splejsning) og sy i sejldug. Kurset er obligatorisk for at få klubbens førerbevis. Kursusgebyret inkluderer sejlmagerhandske og materialer. Undervisning mandage kl. 19-21.
  I sæson 2014-2015 er første undervisningsaften d. 20. oktober 2014.

  VHF/SRC-kursus

  For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret samt have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. På dette kursus gennemgås procedurerne for kommunikation med maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC, EPIRB og SART. Du kan læse mere om radio i fritidsfartøjer på søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk. Eksamen afholdes af søfartsstyrelsen. Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 350 kr.) og eksamensafgift (514 kr. i 2013). Undervisning onsdage kl. 19-22.
  I sæson 2014-2015 er første undervisningsaften d. 22. oktober 2014 og kurset sigter mod deltagelse i prøve d. 17. december 2014.

  Yachtskipper af 3. grad (YIII)

  Undervisningen forbereder til eksamen i Yachtskipper af 3. grad, og indeholder bl.a. emnerne navigation, søsikkerhed, søvejsregler, søret og meteorologi. Du kan læse mere om Yachtskipper af 3. grad på søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk.
  Eksamen afholdes af søfartsstyrelsen. For at gå til eksamen skal du have deltaget i et kursus i Brandbekæmpelse og Søsikkerhed. Ud over kursusgebyret skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (bemærk ca. 1500-2000 kr.), kursusafgift til kurset i Brandbekæmpelse og Søsikkerhed (200 kr. i 2013) og eksamensafgift (350 kr. i 2013). Undervisning torsdage kl. 19-22.
  I sæson 2014-2015 er første undervisningsaften d. 23. oktober 2014.

  Yachtskipper af 1. grad (YI)

  Nogle år forsøger vi at oprette en studiegruppe til forberedelse til eksamen i Yachtskipper af 1. grad. Du kan læse mere om Yachtskipper af 1. grad på søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk.
  Der vil være undervisning i astronomisk navigation, men der er ikke ellers en lærer tilknyttet, og deltagerne forventes derfor på skift at fremlægge oplæg om de relevante emner. Eksamen afholdes af søfartsstyrelsen. For at gå til eksamen i Y1 skal Y3-eksamen være bestået. Ud over gebyret for deltagelse i studiekredsen, skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (bemærk ca. 3000-4000 kr.), udgifter til kursus i udvidet førstehjælp mv. samt eksamensafgift (600 kr. i 2013). Studiekredsen mødes onsdage kl. 19-22.
  I sæson 2014-2015 er første aften onsdag d. 22. oktober 2014.

  Tilmelding

  Tilmeldingen til vinterkurserne 2014-2015 er lukket. Tilmeldingen til næste års vinterkurser åbner i august 2015.

  Kurserne er forbeholdt medlemmer af K.A.S., dog kan medlemmer af andre sejlklubber i Svanemøllekredsen deltage, såfremt der er ledige pladser. Sejlklub skal anføres i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.
  Ved eventuel overtegning af et kursus tildeles pladserne som udgangspunkt efter medlemsanciennitet i K.A.S.
  I starten af oktober udsendes bekræftelse på optagelse på kurset sammen med en opkrævning af kursusgebyret. Hvis du fortryder din tilmelding inden kurset starter, kan du få refunderet gebyret med fradrag af 50 kr. ved henvendelse til skoleudvalget eller klubbens kontor.