J80-hold

Sejlerskolens ”rutinehold” i J80'er. Deltagelse kræver at du har bestået klubbens førerprøve. Formålet med deltagelse på J80-hold er at lære at håndtere sejlklubbens J80'ere med henblik på tur-sejlads. Undervisningen foregår i J80'er om torsdagen, eventuelt også andre ugedage.