Spækhuggere

Klubbens Spækhuggere

K.A.S. har tre spækhuggere og herunder finder du en lille historie dels om bådtypen, dels om de spækhuggere, som klubben har og har haft.

Klubbens tre nuværende spækhuggere på linje

”Spækhuggeren” er en videreudvikling af den legendariske spidsgatter, som er blevet kaldt den danske nationale bådtype. En spidsgatter er som navnet antyder en båd, der også er spids agter – på engelsk hedder det ”double ender”. Klubbens fire gaffelriggere er også spidsgattere ligesom de mange kragejoller og åbne fiskerbåde, som alle kender fra de skandinaviske havne.

Da træbådenes æra var ved at rinde ud omkring 1960, kom der gang i nye glasfiberkonstruktioner. Spækhuggeren fik dog som en af de få ”historien med” fra træbådstiden. Konstruktøren Peter Bruun fra Espergærde, der var udlært hos Aage Walsted på Thurø, havde nemlig haft sin gang hos den kendte spidsgatterkonstruktør Aage Utzon i Hellebæk. Utzon havde i mange år tegnet hurtige spidsgattere, der meget ofte fik topplaceringer i kapsejladserne. Spækhuggerens skroglinier læner sig derfor tæt op ad Utzons legendariske 30 m2 ”Naval”-spidsgatter, der var en af de allerhurtigste.

To af klubbens spækhuggere som nye i begyndelsen af 1970erne. Forrest Hvalfisken og bagest Rylen. I baggrunden klubbens sidste træ-folkebåd Jomsborg.

Peter Bruun lancerede den nye entypebåd ved Sjælland Rundt-kapsejladsen i 1969, hvor den blev en flot nr. 2 i N.L.-feltet, kun slået af Paul Elvström i en Soling. Båden kom efter successen i produktion hos E. Henningsen i Rantzausminde (skroget), mens Flipper Scow i Kvistgård stod for montering og aptering.

Herefter gik båden fra sejr til sejr på kapsejladsbanerne og selv efter 40 år på bagen er der stadig i dag store Spækhuggerfelter ved de fleste kapsejladsstævner. Der findes fortsat mere end 350 eksemplarer af båden, heri medregnet både af den såkaldte ”Family”-version med bredere kahyt. Sejlegenskaberne for de to versioner er iflg. konstruktøren ens, idet undervandsskroget er det samme. Klubbens både er alle i standard-versionen.

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub kom tidligt med på vognen, idet klubben allerede i 1972 erstattede sine fire træfolkebåde med fire splinternye spækhuggere til brug for skolesejladsen. På grund af økonomiske problemer i klubben i midten af 1970erne, blev to af dem dog solgt igen i 1978 for at nedbringe kassekreditten.

Den spartanske udformning af en spækhuggers cockpit.

Sammen med de gamle gaffelriggede klubbåde har Spækhuggerne i mere end en menneskealder været det materiel, som klubben stiller til rådighed for medlemmer, der ønsker en solid sejleruddannelse, og som måske bagefter vil leje en båd for en weekend.

Spækhuggerens støbeform blev kasseret i 1990erne, fordi der næsten ikke blev bygget flere Spækhuggere. Konstruktøren Peter Bruun fik dog en del år senere den idé at lave en ny støbeform, så der igen kunne produceres Spækhuggere. Han købte derfor den nedslidte Tjalfe af K.A.S. i 2003 og brugte den som model til en ny støbeform. Så nu bygges der igen Spækhuggere – endda med en K.A.S.-skolebåd som model!

Eleverne lærer i Spækhuggerne at håndtere en moderne, kortkølet bådtype med spiler – og også med påhængsmotor. Dét formål tjener bådtypen fortrinligt. Båden er i forhold til gaffelriggerne meget let at håndtere, den har en meget lille venderadius, den kan bekvemt sejles af to personer og den sejler også godt i meget let vind. Bådtypens succes og store udbredelse kan da uden tvivl også tilskrives dens fine sejlegenskaber.

Spækhuggerne har de senere år i K.A.S. primært været anvendt af Kapsejladsskolen, hvor eleverne øver kapsejladsteknik og deltager i onsdagskapsejladserne. Bådene tilmeldes også andre kapsejladser, og da der fortsat er så mange både, er det også rigtig sjovt at være med.

De tre klub-spækhuggere i en ikke helt ufarlig situation lige N for Svanemøllehavnen

Bådtypens historie som klubbåd hos Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub er derfor ikke slut endnu. Den videreudviklede glasfiber-spidsgatter vil efter alt at dømme være en del af K.A.S.s Sejlerskole en rum tid endnu.

Fakta om Spækhuggerene

K.A.S. har i alt ejet 6 Spækhuggere, nemlig:

Sejlnr.NavnAnskaffetAfhændet
D 76TJALFE19721978
D 77THOR1972 
D 78HVALFISKEN1972 
D 106RYLEN19731978
D 120ODIN2004 
D 167TJALFE19942003

Mens nr. 76, 77, 78 og 106 blev købt som nye, blev nr. 167 Tjalfe og nr. 120 Odin købt brugt. Nr. 167 Tjalfe var lysegrå, mens de øvrige er røde. Tjalfe havde en fortid i Sejlklubben Sundet ligesom den senere anskaffede Odin. Odin hed Rap II, da K.A.S. overtog den.

Tjalfe, Thor, Hvalfisken og Rylen er legendariske K.A.S.-bådnavne, der har været anvendt til klubbåde op til flere gange tidligere, mens bådnavnet Odin er nyt i K.A.S. Det passer dog ganske godt ind i familien.

Data for Spækhuggeren:

Længde7,44 meter
Bredde2,33 meter
Vægt2,50 tons
Sejlareal35 m2
SejlStorsejl, fok, genua og spiler

/Henrik Effersøe