FTLF program 2024

FTLF AG København PROGRAM FOR 2024

Vi skifter nu til at mødes torsdag i de lige uger. Vi serverer kaffe og kage formedens kr. 35.

NB: for kurser gælder andre tidspunkter og priser

Vildrosens flod og kanal tur fra Middelhavet og hjem til Rungsted

25. januar

Lilian og Peter kommer og fortæller om deres udfordringer fra Middelhavet og hjem til Danmark gennem floder og kanaler. Flere vælger måske denne rute pga. ORCA situationen.
De vil bl.a. vise billeder og fortælle om kanalsystemet VNF, vanddybde udfordringer, begronings udfordringer, sluseteknik/kommunikation og mange andre praktiske fif i forbindelse med flod/kanalsejlads.

Kapsejlads, langturssejlads og fællesture

8. februar

Hvad kan langturssejlere og kapsejlere lære af hinanden om boathandling, planlægning og sikkerhed?

Og hvad er fordelene ved at sejle på langtur i en flotille?

Niels Christiansen deler ud af egne sejloplevelser fra Atlanten og Middelhavet. Han sejler både kapsejlads og tager på langtur og inviterer til erfaringsudveksling og debat om forskellige måder at sejle på.

Kapsejladsens korte sprint udfordrer båd og mandskab til at præstere sit ypperste på kort tid. For langturssejleren handler det om at holde fokus i lange stræk, og sikre at kombinationen af sejlads og eventyr lykkedes i kraft af godt sømandskab og sociale færdigheder.

Hvad kan langturssejlere og kapsejlere lære af hinanden - og hvordan? Vær med i debatten om mere udveksling og samarbejde.

Fælles langture til udenlandske havne - også kaldet flotiller - er fantastiske til at skabe nye sejleroplevelser: sejlernetværk, hygge, læring og erfaringsudveksling i åbent fællesskab. Hør mere om flotille-sejlads og bliv inspireret til at sejle til nye destinationer. 

SPÆKHUGGERE – en status på problemet

22. februar

Siden vores ’spækhuggeraften’ sidste vinter er problemet ikke blevet mindre – tværtimod.

Vi ser på:

  • Dyrebeskyttelse
  • Biologi
  • Jura
  • Statistik og facts

 

 

EL-MOTOR, litium og meget andet på en langtursbåd

7. marts

SY ANEMIS har nu sejlet mere end 20.000 sm og der er kommet en masse erfaring med brug af el-motor og de mange fordele, der følger med.

SEJLADS I GRÆKENLAND

21. marts

Grækenland er det ultimative mål for mange sejlere.
Vi afholder en temaaften om sejlads til og i Græske farvande, hvor vi håber, at både erfarne og nye Grækenlands sejlere vil dukke op, så nye kontakter kan etableres og erfaringer udveksles.
Anna og H.P. kommer med oplæg, baseret på deres erfaringer med S/Y Trine under 10 års sejlads.

BØRN OMBORD

4. april

Børn ombord - En fortælling om at rejse og om at tage stilling til livet.

To år på 42 fod, 30 lande, 18.000 sømil, stormvejr, høje bølger og en baby mere undervejs. En masse oplevelser og et stærkt familiefællesskab.

Hvad sker der, når man vælger at sige stop til det hurtige liv og hamsterhjulet?
Hvordan kan man være en familie på 42 fod, når alle har forskellige behov?
Hvordan føles det at sejle i 21 dage uden at kunne se land?
Og hvordan lander man hjemme med børnene igen?
Christian og Cille Rosentoft vil fortælle om at sejle med børn og om de opture og udfordringer de har oplevet på deres tur.

 

FLODSKIPPERKURSUS

Lørdag den 6. april kl. 10 – se nærmere på hjemmesiden.

TIDEVANDSKURSUS

Søndag den 7. april kl. 10 – se nærmere på hjemmesiden.