Stævne/ liga tildelings princip

1. Har teamet været aktive i vedligehold af bådene?

2. Niveau - er teamet dygtigt nok til aktiviteten?

3. Har teamet endnu ikke fået tildelt stævne/liga sejlads i sæsonen?

Hvis ja til alle ovenfor og der stadig er for mange ansøgere vælges det bådteam, der har været mest aktive de seneste 8 måneder med klubarbejde (bådvedligehold, organisering, fondsansøgninger, hjælp ved arrangementer og lign).

De mest klub-aktive teams får således lov til at vælge datoer før mere inaktive teams, men alle får tilbudt stævne eller liga muligheder.