Orienteringsmøde om Visionsplan for Svanemøllehavnen d. 3. juni kl. 18.00

Der holdes et orienteringsmøde om Visionsplanen for Svanemøllehavnen mandag d. 3. juni kl. 18.00 i K.A.S. Visionsplanen, der blev færdiggjort i 2021, går nu ind i en afgørende fase, hvor vi i havnen skal blive enige om hvilke projekter der skal prioriteres - og på sigt realiseres.

Udgangspunktet for arbejdet er planen fra 2021, som du kan se her. Planen er i sin helhed blevet præsenteret for havnens interessenter. Som klub ser vi følgende udfordringer i planen og de medfølgende tegninger, som efter vores vurdering ikke tager hensyn til K.A.S.

- Midtermolen, der på mange måder er centrum for K.A.S og vores forbindelse til vandet, forsvinder
- Den skitserede udsejling mellem stikbroerne besværliggør skolesejlads for sejl
- Bådejerne på midtermolen bliver anvist nye pladser

I K.A.S. har vi nedsat en følgegruppe i K.A.S., som har uarbejdet et arbejdspapir, der beskriver de udfordringer, som vi ser i den nuværende Visionsplan. Arbejdspapiret er det fælles fundament for de K.A.S.'ere, der står for den videre dialog i havnen om visionsplanen. Du kan læse arbejdspapiret her.

Der er tale om et hurtigt skrevet arbejdspapir. Vi har muligvis glemt eller overset vigtige elementer. Derfor er det vigtigt, at du kommer til orienteringsmødet den 3/6 kl. 18.00 i K.A.S., så du kan give dit besyv med.

Det skal nævnes, at der er ”tryk” på dialogen i disse dage. Der kan ske meget i processen fra nu indtil orienteringsmødet mandag d. 3/6 kl. 18.00. Den planlagte agenda er:

- Gennemgang af visionsplan fra 2021
- Gennemgang af K.A.S. arbejdspapir for visionsplans arbejdet – eller realisering af delelementer fremadrettet
- Status på visionsarbejdet indtil juni 2024
- Næste skridt i visionsarbejdet

Efter hvert punkt vil vi sikre at der er god tid til debat - så vi internt i K.A.S. får afdækket alle vinklerne – og kan samle disse i et opdateret arbejdspapir. Det skal give os en god rettesnor for det videre arbejde. Vi håber på et godt fremmøde, så vi kan få en god og repræsentativ drøftelse omkring vores sejlerliv i den fremtidige Svanemøllehavn.