Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 22. marts 2023

Der indkaldes hermed til 

Generalforsamling i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub  

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19:30 i klubhuset 

 

Dagsorden 
a. Valg af dirigent 
b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 
c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status 
d. Godkendelse af budget samt fremlæggelse af planer for det kommende år
e. Behandling af indkomne forslag 
f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år 
g. Valg af formand 
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
i. Valg af revisor og revisorsuppleant 
j. Eventuelt  
 

Ad punkt e 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

 

Forslagene kan ses på hjemmesiden kas.dk og er fremlagt som print i klubhuset fra 14 dage før generalforsamlingen 

 

Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger fra 780 til 840 halvårligt. Indmeldelsesgebyret foreslås ikke ændret.

 

Ad punkt g: Valg af formand

Svend Bie ikke på valg

 

Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Niels Erik Andersen ikke på valg
Erik O. Jensen  ikke på valg
Charlotte Andersen på valg – villig til genvalg
Stig Bang ikke på valg
Mette Louise Jepsen på valg – villig til genvalg
Linda Jersin på valg – villig til genvalg
Ulf Toke Nørskov indtrådt i perioden – villig til genvalg
Jacob H Olesen indtrådt i perioden – ikke villig til genvalg


Bestyrelsen foreslår Lars Schewing til den ledige plads i bestyrelsen. Vælges for et år. 

 

Bestyrelsen foreslår som bestyrelsessuppleanter Mads Tofte og Lars Hulvej.
 

Ad punkt i: Valg af revisor samt intern revisor.  

Som revisor foreslår bestyrelsen One revision, statsautoriserede revisorer A/S  

Interne revisorer 

Jan Haagensen På valg – villig til genvalg
Vagn Bjerre Ikke på valg

 

Suppleant for interne revisorer  
 

Ane Samuelsen Fratræder – genopstiller ikke

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Bilag

Forslag til vedtægtsændring 2023.pdf

Årsberetninger 2022.pdf

Regnskab 2022.pdf

Budget 2023 (23-25).pdf

Vi der kan li' at sejle.pdf
Fremtidens Sejlerskole.pdf