Privatlivs politik

Privatlivspolitik for Kjøbenhavns Amatør Sejlklub (K.A.S.)

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i KAS behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig
I K.A.S. er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:
Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
Strandvænget 43
2100 København Ø
CVR: 21415812
Telefon - 3920 7172
E-mail - kas@kas.dk

Brug af personoplysninger
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Til udsendelse af kontingentindbetalinger og andre indbetalinger
Til udsendelse af almindelig information fra klubben til medlemmerne
Til medlemsoversigt og deltagerlister på hjemmesiden (bag login)
Til en medlemsoversigt i klubbens årbog
Til registrering af din deltagelse i klubbens aktiviteter
CPR-nummer: I forbindelse med klubbens prøver indsamles medlemmers cpr-numre på et sikkert medie,
hvorefter de videresendes ad sikker kanal til Dansk Sejlunion, Søfartsstyrelsen, eller anden myndighed.
Cpr-numrene slettes igen umiddelbart derefter.

Kategorier af personoplysninger
Vi indsamler følgende oplysninger:
Navn
Adresse
E-mail
Telefonnummer
Fødselsdato
Medlemsnummer
CPR-nummer: Videresendes udelukkende til myndigheder i forbindelse med bestilling af prøvebeviser.
Registrering af deltagelse i aktiviteter

Behandling af dine personoplysninger
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi
anvender dem til.
Dine oplysninger findes i et digitalt medlemskartotek og i et økonomisystem. I begge tilfælde er der indgået
databehandleraftale med leverandøren.
Oplysningerne kan ses på klubbens hjemmeside, hvor alle medlemmer har adgang til medlemskartoteket, som
ligger bag login.
Klubben opbevarer desuden gamle protokoller i et aflåst skab i klublokalet. Disse protokoller anvendes kun til
historisk dokumentation.
Når du melder dig ud af klubben, har du ret til at få slettet de oplysninger vi har om dig.

Tjek dine personoplysninger
Du kan altid tjekke de oplysninger vi opbevarer om dig, på vores hjemmeside KAS.dk
Når du klikker på login, kommer du ind på din brugerkonto. Her skal du indtaste dit brugernavn, som er dit
K.A.S. medlemsnummer. Herefter taster du den adgangskode, der hører til dit medlemsnummer – du kan også
bestille ny adgangskode.
Herefter kan du se de oplysninger der er registreret om dig og du kan redigere oplysningerne.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Medlemmerne har følgende rettigheder:
    • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
    • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
    • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
    • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
    • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Den databehandling som en forening som K.A.S. udfører, sker på baggrund af interesseafvejningsreglen. Det er derfor ikke nødvendigt, at vi indhenter samtykke forud for behandling af medlemmernes personoplysninger.

Sidst opdateret: 1. maj 2018