Kulpladsen bådliste 2019-08-28

Kulpladsen-aktiviteter

Kulpladsen er Svanemølleværkets gamle Kulplads. Den er i dag fyldt op med flyveaske og dækket af et lag stabil grus. Pladsen bruges til vinterplads for både som ikke kan komme op i beddingen til Gammel Plads. Pladsen er 40 x 65 meter stor og tilbyder vinterbådene 27 skure til opbevaring. Der er adgang til vand og strøm. Sejlklubben har depot med slibemaskine og støvsuger på pladsen. Miljøstationen er placeret umiddelbart ved siden af indgangen.

Kalender

Optagning 2019 bliver i weekenden 19. - 20. oktober 2019

Liste over både til optagning på kulpladsen 2019-2020: 2019-08-28_Kulplads.pdf

Listen er sorteret alfabetisk og ikke udtryk for rækkefølgen.

Optagningsliste med rækkefølge incl. både fra ØSF kommer senere.