Tilmelding til Brandbekæmpelse og søsikkerhed 2019

Tilmelding til kursus i brandbekæmpelse og søsikkerhed

Kurset er adgangsgivende til eksamen ved Y3 og indeholder følgende 5 hovedemner:

1.    Demonstrations af redningsudstyr herunder oppustelig redningsflåde og redningsveste (inkl. vedligehold).
2.    Elektronisk nødkaldeudstyr.
3.    Brandteori og gennemgang forskellige slukningsmidler.
4.    Brandsikkerhed på både herunder forhold ved indenbordsmotorer, batterier og forskellige brandstoffer samt gas.
5.    Brandslukning med praktiske øvelser med pulver, CO2 og tæppe.

Kurset udbydes 25. eller 27. februar. Begge kurserne starter kl 18:00 og slutter ca. 21:30, afhængigt af vejr-forholdene.     

Pris: 400,- kr. pr. deltager

Kontaktinformationer

Benyt venligst medlemstilmeldingen for den ønskede kursusdag

Tilmelding til kursus den 25. februar 2019 her

Tilmelding til kursus den 27. februar 2019 her

Tilmelding
Tilmeldingen er afhængig af at der stadig er plads på det valgte hold. Hvis der ikke er plads vil du inden for kort tid få besked på mail. Ellers får du tilsendt en opkrævning på kr. 400 for deltagelsen - ligeledes på mail.
Angiv hvilken sejlklub i Svanemøllekredsen du er medlem af.